„Основе ЕУ и процес прдруживања БиХ“ назив је семинара одржаног 21. и 22. октобра 2010. године у Сарајеву. Семинар је организовао Тим техничке помоћи Канцеларије координатора за реформу јавне управе, а био је намијењен упосленицима Канцеларијес циљем изградње капацитета  у области европских интеграција.

Методологија семинара била је заснована на интерактивном приступу гдје су учесници уз дискусију обрађивали кључна питања када је ријеч о придруживању Босне и Херцеговине Европској унији.

Тако су се учесници боље упознали са кључном терминологијом ЕУ те улогом кључних институција ЕУ. Овом приликом презентирана су и словеначка искуства процеса правне хармонизације са Acquis Communitairem, превода Аcquisa као и методе правне хармонизације.

Додатно, учесницима су представљени и критерији за приступање Европској унији као и кључни документи које држава кандидат мора израдити прије приступања те искуства нових чланица у креирању ових докумената.

Такођер, на радионици се много дискутовало и о тренутном статусу Босне и Херцеговине као потенцијалног кандидата те о улози Владе и парламента у процесу придруживања.

Предавач на радионици био је Примож Вехар, вођа тима Техничке помоћи Дирекцији за европске интеграције те бивши савјетник у Влади Републике Словеније у Служби за законодавство.