Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ у сарадњи са консултантском кућом ЗАММ медиа CONSULTING д.о.о. Сарајево одржала је ове седмице у Бања Луци, Брчком и Сарајеву јавне расправе о нацрту Програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ.

Нацрт програма, који ће се наћи пред Савјетом министара БиХ, ентитетским владама и Влади Брчко дистрикта БиХ је резултат пројеката „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ који је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе.

„Реформа управног одлучивања је примарни услов за осигурање ефикасности и предвидљивости јавне управе у пружању јавних услуга у друштву. Циљ реформе је јавна управа и управни поступак у потпуности оријентисани према грађанима, а што ће довести до веће правне безбједности бх. грађана и веће одговорности администрације у вођењу поступка“, изјавила је Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе.

Пројекат „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ” је од круцијалне важности за реформу јавне управе у БиХ јер ће се на овај начин и уштедити вријеме и труд бх. грађана. Односно, уколико владе ове мјере и усвоје, органи управе у БиХ ће у будуће по службеној дужности прикупљати документе, а не грађани.

Неке од мјера које су предвиђена реформом у области управног поступка су увођене електронске комуникације између органа управе и грађана као и и института који ће грађанима омогућити већи степен заштите. Рокови за доношење одлука бит ће скраћени, а рад другостепеног органа ефикаснији.

У јавним расправама учествовали су чланови надзорног и мплементационог тима овог пројекта те представници пословне заједнице и невладиног сектора.