Имајући на уму обавезе Босне и Херцеговине у смислу обавезног усклађивања законодавства, TAIEX (Инструмент Европске комисије за савјетодавну подршку и размјену информација којег реализује Одјел за институционалну изграднњу при Генералној дирекцији за проширење) у сарадњи са Парламентом Аустрије у периоду од 28. до 29. септембра 2010. године организоват ће студијску посјету у Аустрији за државне службенике који су директно укључени у процес усклађивања законодавства и израде правних аката.

Циљ ове посјете је да се осигура наставак и сигурно праћење рада законодавних тијела у развоју нацрта правних аката: од почетних скица, нацрта закона, консултација, измјена и допуна до коначног доношења правно обавезујуће верзије у „Службеном листу“.

Значај ове посјете огледа се у чињеници да ће за Босну и Херцеговину на њеном путу уласка у законодавни систем Европске уније од изузетне важности бити прелаз из папирнатог на електронски процес креирања текстова нацрта правних акта те праћење њихове проведбе.