Пројекат Канцеларије координатора за реформу јавне управе“ Успостављање мреже инфо полица“ који је завршен у фебруару 2010. резултирао је  поједностављењем процеса информисања грађана посредством дистрибуције штампаног материјала о активностима влада у БиХ те повећањем промоције кориштења Закона о слободи приступа информацијама.

Циљ овог пројекта био је успостављање праксе редовног издавања, дистрибуције и међусобне размјене промотивног и информативног штампаног материјала о активностима, услугама и надлежностима Вијећа министара БиХ, ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ. Након што је посредством инфо полица успостављен механизам за размјену материјала унутар једне институције али и осталих те након што је издат билтен Владе на свим нивоима,Вијеће министара Босне и Херцеговине наставило је праксу издавања публикације „Инфо.

У септембру је издат и трећи број ове публикације, а Канцеларија координатора текстовима о Фонду за реформу јавне управе и именовању државне координаторице за реформу јавне управе дао је допринос креирању трећег броја Инфа. Најновије издање „Инфо“ можете видјети овдје.