Млади као концепт су тек релативно недавно укључени и у Еуропску политику. Након увођења члана 149., става 2., Уговором из Маастрицхта је проширен обим политике којом се бави ЕУ, чиме су обухваћени и млади као посебна област.

Еуропска сарадња

Документ о младима (Wхите Папер) који је усвојен у  новембру 2001. предложио је да би се ова димензија која се односи на младе требала интензивније размотрити приликом развијања опће политике у областима као што су образовање и обука, запошљавање и укључивање младих у друштвене токове, здравство и недискриминација.

Након тог документа, Вијеће ЕУ-а је у јуну 2002. године успоставило оквир за еуропску сурадњу у области проблематике младих и на тај начин институционализирало укључивање младих у релевантне области о којима ЕУ доноси смјернице о генералној политици.

Еуропска унија је прошле године усвојила нову стратегију за младе под називом „Стратегија Еуропске уније за малде-улагање и оснаживање“. То је обновљена отворена метода координације за рјешавање изазова с којима се суочавају млади и за стварање шанси за младе, који се односи на политику за младе у раздобљу од 2010. до 2018. године и у кратким цртама приказује сурадњу између земаља чланица и Комисије у овој области.

Млади у покрету и акцији

Стратегија наводи неколико конкретних иницијатива како би се младима помогло у суочавању са шансама и изазовима у области образовања и обуке, запошљавања и подузетништва, здравља и здравствених добробити, судјеловања у активностима, волонтерским активностима, укључивање младих у социјалне токове, креативност и култура, млади и свијет.

Потреба за хитним рјешавањем питања незапослености младих потврђен је у Оквиру за еуропску сурадњу.У резолуцији Вијећа о Оквиру за еуропску сурадњу од 27. новембра 2009. године земље чланице су се договориле да питање запошљавања буде тематски приоритет  за идућих 18 мјесеци (јануар 2010-јуни 2011.). Идућег мјесеца Еуропска комисија ће усвојити иницјативу „Млади у покрету“ која има за циљ промовирати мобилност студената и оних који похађају обуку како би се побољшала ситуација у погледу запошљавања младих.

Предстојећи приједлог Комисије представља допринос за реформску стратегију за предстојећу декаду названу „Еуропа 2020“. Циљ стратегије „Еуропа 2020.“ је развити, у идућих 10 година, економију која се заснива на знају и иновацијама. Млади имају важну улогу у овом процесу, али им је потребна већа подршка како би се искористио њихов пуни потенцијал. „Млади у покрету“ пружање подршке врши путем давања доприноса бољем образовању, обуци и бољем приступу тржишту рада. Уз све своје постојеће стратегије, ЕУ је такођер успоставила врло конкретне програме усмјерене на младе и њихову могућност запошљавања. Еуропски Парламент и Вијеће усвојило је Одлуку бр. 1719-2006-ЕУ којом се утврђује програм „Млади у покрету“ за раздобље од 2007. до 2013.године. То је програм Еуропске уније за младе од 15 до 28 година. Циљ програма је инспирирати осјећај за активно судјеловање у грађанским активностима, као солидираност и толеранација међу младим Еуропљанима и укључити их у обликовање будућности Еуропске уније.

Сервис за учење

Jедан од начина на који се млади у БИХ могу ангажирати у омладинским програмима Еуропске уније је путем Еуропског волонтерског сервиса (ЕВС). ЕВС младим Еуропљанима пружа шансу да буду волонтери у некој страној земљи унутар или изван Еуропске уније. ЕВС, који је отворен за младе између 18 и 30 година, у ствари је „Сервис за учење“.

Поред користи које остварује локална заједница, судјеловањем у волонтерским активностима, млади волонтери такођер могу развити нове вјештине и стога унаприједити свој особни, образовни и професионални развој.  Волонтери могу имати користи од конкретне обуке у склопу цјелокупне активности и унаприједити властите шансе за запошљавање у будућности. 

Судјеловање је бесплатно за волонтере који такођер имају осигуран смјештај и храну, осигурање и новчани додатак за вриејме трајања пројекта.  У априлу прошле године, Делегација ЕУ у БИХ такођер је најавила „прогнозу појединачних сервисних уговора“ за пројект „Подршка  ЕУ координацији и проведби државне политике за младе у БиХ“.

У оквиру свог Програма партнерства за младе Вијеће Еуропе је такођер утврдило сурадњу са југоисточном Еуропом као приоритетним подручјем. У оквиру програма експерти размјењују информације о ситуацији у области запошљавања младих у цијелој регији и одговарајућем развоју догађаја у оквиру политике за младе, размјењују добру праксу и јачају везе и мреже између интересних страна на државној и међународној разини, пише Дневни лист.