Доношењем новог Закона о матичним књигама, изводи из матичних књига имају неограничен рок важења и нико од институција или субјеката од грађана не смије захтијевати да извод из матичне књиге не буде старији од шест мјесеци – рекла је портпарол Министарства управе и локалне самоправе Републике Српске /РС/ Сандра Ковачевић.

"С тим у вези, Министарство је израдило Упутство о вођењу матичних књига и Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига, којим се између осталог прописује начин вођења и чувања матичних књига и списа, начин обнављања уништених или несталих матичних књига, вршење увида у матичне књиге, те начин издавања извода и увјерења на основу матичних књига, као и форма образаца матичних књига, регистра, извода, увјерења и евиденције", навела је Ковачевић.

Она ја додала да је било неопходно, с обзиром да изводи из матичних књига неће имати рок важења, да се обезбиједи да се ти документи издају на посебним обрасцима и да буду заштићени и у складу са највишим европским стандардима.

Тако ће се изводи из матичних књига од 1. септембра штампати на заштићеном папиру са уникатним воденим знаком, УВ влакнима, те хемијском заштитом и папиром без избјељивача, са заштитним антикопирајућим елеменатима, холографијом и другом заштитом, док ће на подлози обрасца бити израђене украсне вињете. Ковачевић је додала да обрасци неће бити доступни у слободној продаји, што је такође један вид заштите.

"На сваком обрасцу извода биће наглашено да извод из матичне књиге нема ограничен рок важења, те да одговорност за употребу извода који не садржи посљедње податке уписане у матичну књигу сноси лице које га стави у правни саобраћај", нагласила је Ковачевић.(Срна)