Представници Европске комисије и Босне и Херцеговине састали су се у Сарајеву, како би разговарали о степену приближавања законодавства и преузимању прописа ЕУ у областима економских и финансијских питања и статистике. Макроекономско и фискално стање у земљи било је у средишту дискусије.

Попис становништва и домаћинстава било је главно питање у области статистике.Напредак Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција зависи од испуњавања захтјева из Споразума о стабилизацији и придруживању и Европског партнерства са ЕУ.

За здрав економски и финансијски развој потребне су значајне структуралне реформе. Финансијска помоћ коју дају и планирају ММФ, Свјетска банка и ЕУ, у износу од готово 1.5 милијарди Еура, од изузетног је значаја за подршку БиХ ка одрживијем фискалном путу. На крају састанка, делегације Европске комисије и Босне и Херцеговине усагласиле су сљедеће закључке:

Иако су најгори ефекти економске и финансијске кризе можда прошли и појављују се први знаци опоравка економије БиХ, постоји хитна потреба да земља убрза структуралне реформе и настојања на фискалном прилагођавању.

Потребне су пажљивије осмишљене фискалне политике укључујући смањење великог јавног сектора и реформе система социјалних бенефиција.

Поред тога, потребно је побољшање пословног окружења и функционално тржиште рада, како би се повећала конкурентност и производни капацитети привреде.Комисија је поздравила добро функционирање Фискалног вијећа и његову улогу у реформском процесу, као и успостављање Сталног одбора за финансијску стабилност.Комисија је нагласила потребу да БиХ осигура да уред за вањску ревизију постане потпуно неовисан а не подређен влади.Одређени напредак постигнут је у области статистике у даљем усаглашавању законодавног оквира са правилима ЕУ и на јачању административних капацитета.

Међутим, потребно је даље побољшати сарадњу између статистичких агенција и са Управом за индиректно опорезивање, између осталог са циљем правилног успостављања националних рачуна и пословних статистика.Комисија је затражила од БиХ да се коначно постигне договор о Закону у попису.

Уколико се овај закон не усвоји прије љетне паузе, земља неће бити у могућности да обави попис 2011. године, као све друге европске земље. Комисија неће моћи водити процесс приступања БиХ Европској унији на одговарајући начин. Процес европских интеграција земље ће бити успорен. Истакнуто је да попис мора бити организиран на државном нивоу, јер Комисија (Еуростат) неће признати попис на ентитетском нивоу, објављено је на порталу www.еуропа.ба