Фена: У Сарајеву је јучер окончана дводневна Завршна конференција о стратешком планирању у БиХ, чији је организатор била Дирекција за економско планирање (ДЕП) Вијећа министара БиХ.

На конференцији се дискутирало о оквиру за имплементацију Стратегије развоја БиХ и Стратегије социјалног укључивања БиХ, као кључним документима којима су дефинирани циљеви, приоритети и мјере економског и социјалног развоја БиХ у наредном средњорочном периоду.

Директорица ДЕП-а Љерка Марић, као и учесници скупа, оцијенили су да Стратегија развоја БиХ и Стратегија социјалне укључености БиХ представљају оквир социо-економског развоја земље у периоду 2010. – 2014. година и да се њима повезују средњорочни и дугорочни циљеви развоја БиХ.

У том раздобљу БиХ ће у фокусу свог развоја имати: конкурентност, макростабилност, запошљавање, одрживи развој, ЕУ интеграције и социјалну укљученост.

Документи су завршени те се приводи крају израда четирију акционих планова за имплементацију стратегија – државни, ентитетски и Брчко Дистрикта БиХ, а Вијеће министара, ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта БиХ требало би да за 10 до 15 дана крену у процедуру усвајања тих докумената, казала је новинарима директорица ДЕП-а Љерка Марић. Она је додала да је до сада одржано и 12 округлих столова о тим документима и да је било укључено око 600 особа, што говори о озбиљности третиране тематике.

Медијатор јучерашњих сесија Ибрахим Спахић изјавио је да се једноставно ради о документима на које бх. друштво може да се "ослони".

"Ове стратегије представљају средишњу основицу за европске интеграције и представљају почетак једног новог процеса.То је озбиљан и јасан програм који послије Стратегије за борбу против сиромаштва 2003.-2007. те ревидиране транзиционе стратегије 2007.-2008. нуди будућност", рекао је Спахић.

Израду споменутих стратешких докумената координирала је Дирекција за економско планирање (ДЕП), с владама ФБиХ, РС-а и Брчко Дистрикта БиХ, док су то финансијски подржали Аустријска развојна агенција (АДА), Швицарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) и Пројект техничке помоћи Подршка социо-економском процесу планирања у БиХ који финансира британски ДФИД.