Независне новине: Влада ФБиХ јуче је утврдила и по хитном поступку упутила у Парламент Приједлог закона о начину остварења уштеда на платама и накнадама запослених у институцијама у ФБиХ и ванбуџетским фондовима.

"Законом се у периоду трајања станд бy аранжмана БиХ с ММФ-ом уређује начин остварења уштеда на плаћама и накнадама. Главни одбор Синдиката БиХ је похвалио приједлог закона", саопштено је јуче након сједнице Владе ФБиХ. Ове уштеде су један од услова за кориштење средства ММФ-а, као што је то и закон о ревизији корисника борачко-инвалидских накнада о чијем је нацрту јуче расправљано, али се о њему Влада треба изјаснити у понедјељак на наставку јучерашње сједнице. Влада је јуче у хитну процедуру послала и допуне Закона о платама и другим материјалним правима чланова органа управљања институција ФБиХ и јавних предузећа у власништву ФБиХ.

"Допуне омогућавају Влади да изузетно, у случају поремећаја економско-финансијске ситуације у ФБиХ, може регулирати плаће и друга материјална права органа управљања", наведено је у саопштењу.