Канцеларија координатора за реформу јавне управе ажурирала је податке у интерактивној мапи – wеб апликацији постављеној на интернет страницу Уреда у фебруару 2009.

Нове информације о услугама управе односе се на заштиту потрошача, тачније одредбе о сигурности производа и промет некретнинама. Допуњени су и подаци о социјалним услугама, односно поступку развода брака, превенцији и суочавању са насиљем у породици.

У категорији цивилна заштита, наведени су аутоматски бројеви за позивање полиције, хитне помоћи, ватрогасне и осталих служби. Корисне информације приликом путовања, аутокарта и планирање смјештаја и одредишта смјештене су у категорију транспорт и путовања. Новина су и основни подаци о процесу јавних набавки у БиХ, као и регистар уговорних органа.

Циљ мапе је корисницима интернета пружити информацију о томе која институција и на који начин пружа услуге грађанима и пословној заједници и тако уштедјети дио времена и труда потребних за остваривање неке услуге. Податке у мапи Канцеларија коориднатора ажурира квартално.