Независне новине: Матични уреди у БиХ треба да буду електронски увезани, што би спријечило злоупотребе код издавања личних докумената, упозорио је Средоје Новић, министар цивилних послова БиХ. Он је на посљедњој сједници Представничког дома бх. Парламента, гдје је разматрана анализа стања у бившем пројекту ЦИПС, казао да се злоупотребе дешавају прије уноса података у јединствену базу личних докумената. "Дешава се да особа за издавање личних докумената пријави адресу Предсједништва БиХ и то прође. Због таквих случајева, које пропусте у МУП-у, важно је електронски увезати и матичне уреде", казао је Новић, који је прије два дана одржао састанак с представницима свих МУП-ова у БиХ. Како би овај систем био успостављен, Савјет министара је недавно задужио Агенцију за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA) да пропише начине електронске провјере и доставе података из сваке општине за све матичне уреде неопходне за издавање пасоша и личних карата.

Савјет министара захтијева инспекцију

Како би биле спријечене све могуће злоупотребе, Савјет министара БиХ је препоручио да ентитетски, кантонални и локални органи најкасније до 1. јануара 2010. године, у свим матичним уредима успоставе дигитално овјерену електронску евиденцију грађана у складу са прописима, те да врше инспекцијске надзоре на свакој локацији минимално два пута годишње.

Како смо сазнали, од заштите процедура издавања личних докумената зависиће и брзина увођења биометријских пасоша, али и безвизни режим за грађане БиХ. МУП-ови у БиХ надлежни су да врше инспекције у матичним уредима, али на неколико дописа упућених на њихове адресе добили смо само штуре податке без конкретних показатеља колико је неправилности откривено.Из МУП-а Кантона Сарајево одговорили су да инспектори Одјељења за правне послове и инспекцијски надзор контролишу матичне уреде и у случају неправилност праве записник да оне буду отклоњене. "На подручју КС усљед ратних дејстава био је уништен одређен број матичних књига, те је у таквим случајевима вршена реконструкција истих", навели су из МУП-а КС, подсјећајући да су матичне књиге које су у рату биле измјештене у РС комисијски враћене сарајевским општинама. У Министарству управе и локалне самоправе РС казали су да они контролишу рад матичних уреда, али да су за евентуалне непрописане исправке у матичним књигама задужени у МУП-у РС.