Институције и грађани Босне и Херцеговине ће добити основни приступ прописима БиХ, ФБиХ и РС, захваљујући пројекту Базе података о прописима.

На тај начин ће се допринијети транспарентности и одговорности рада јавне управе у БиХ. Такође, приступом кроз интегрисани портал омогућиће се и приступ постојећим БХ прописима преведеним на енглески језик. Ово може бити од посебног интереса за међународну заједницу присутну у БиХ, њене организације, дипломатска представништва, стране инвеститоре или пројекте техничке и сличне помоћи који се имплементирају у БиХ.

У том правцу, OHR, UNDP и PARCO припремају Меморандум о разумијевању којим ће успоставити сарадња ових институција у области која се односи на преводе БХ прописа на енглески језик и који би такође требали бити доступни online. Канцеларија ПAР координатора би, према овом Меморандуму, требала постати hosting институција за базу БХ прописа на енглеском језику које тренутно посједује OHR и које је спреман уступити Уреду. Ова база би била саставни дио свеобухватне базе прописа на језицима у службеној употреби у БиХ. UNDP ће пружити потребну техничку подршку за креирање базе док би њено коначно уређење и ажурирање требала преузети Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ.

На основу препорука из Системског прегледа јавне управе у БиХ из 2005. године, Aкциони план за провођење реформе јавне управе у БиХ предвидио је успостављање свеобухватне базе података прописа у електронском формату. Замишљена као једна од мјера за побољшање приступа прописима (Aкциони план, ИП 5.1.), поменута база података биће доступна свима и моћи ће јој се приступити путем интернета, кроз интегрисани web портал.

Пројекат израде базе финансиран је од стране Европске Комисије и UNDP који је уједно и имплементатор пројекта. Један дио тог пројекта усмјерен је на осигурање превода прописа БиХ на стране, а првенствено на енглески језик на једном мјесту. Управо тај дио пројекта повјерен је Канцеларији и биће једна од њених одговорности.

Почетак рада овог портала биће медијски пропраћен како би јавност била обавјештена о могућности кориштења базе, њеном садржају и користима које из тог кориштења произилазе, како за институције, тако и за појединце.