Прва Регионална радионица на тему реформа државне службе у земљама Западног Балкана одржана је 11. и 12. септембра 2006. године у Сарајеву.

У оквиру радионице одржане су групне дискусије које су показале су да државни службеници у региону имају сличне проблеме и дијеле сличне жеље и аспирације у погледу функционисања државне службе у њиховим земљама. Такође су показали да једни другима могу да пруже одговоре на питања везано за проблематику у овој области и да пруже примјере из праксе. Радионица у Сарајеву јасно је показала потребу за свеобухватном реформом јавне управе у земљама региона у оквиру које реформа државне службе представља један од приоритета. Осим тога што омогућава успјешну социјално-политичку транзицију од централизованог ка демократском управљању, реформа државне службе је и један од главних предуслова приступа Европској Унији.

Догађај је окупио око 150 учесника, из седам различитих структура државне службе (Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Aлбанија, Косово), а својим присуством озваничили су га и Предсједавајући Вијећа министара господин Aднан Терзић, госпођа Кристин Мек Наб из UNDP БиХ и господин Мајкл Хемфриз, Шеф Делегације Европске комисије у БиХ, као и господин Грегор Вирант, министар за јавну управу Републике Словеније. Као учесници из Босне и Херцеговине, осим представника Aгенције за државну службу БиХ, те Aгенција за државну службу/управу Федерације БиХ и Републике Српске, у раду регионалне радионице активно су судјеловали и представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ, као кључног тијела у процесу реформе јавне управе у БиХ.

Организатор радионице био је Развојни програм уједињених нација (UNDP) за БиХ у сарадњи са регионалним уредом UNDP у Братислави и у партнерству са БиХ и ентитетским агенцијама за државну службу/управу, Делегацијом Европске Комисије у БиХ и OECD/SIGMA програмом.

Запажен наступ државног координатора

"Људски потенцијал је кључ успјеха процеса реформе јавне управе", истакао је државни координатор г. Срђа Вранић на радионици у Сарајеву. У оквиру панел дискусије и представљања земаља учесница у току првог дана радионице, господин Вранић је, као представник Босне и Херцеговине, одржао успјешну презентацију тренутног стања јавне управе у БиХ и државне службе као њеног кључног аспекта.

"Основни постулати успјешне реформе структура државних служби су ефикасан менацмент људских потенцијала, професионализам и аполитичност, перманентно усавршавање и развој, етичност и недискриминација, те принцип мериторности у запошљавању" нагласио је координатор. У свом даљем излагању презентовао је слику тренутног стања ове области у БиХ, коју карактеришу различита правна рјешења, недовољни постојећи капацитети, неадекватан систем плата државних службеника, неријешено питање њихових трансфера и неадекватно планирање људских потенцијала. Као стратешке приоритете БиХ у овој области господин Вранић је поменуо хармонизацију прописа, те постојећих процедура и пракси у области менаџмента људских потенцијала, јачање улоге и капацитета агенција за државну службу/управу, мобилност државних службеника између свих нивоа јавне управе, као и унапријеђење политике у области запошљавања. Још конкретније, на нивоу појединачних институција, утврђени приоритети су развој капацитета у појединачним институцијама, ефикасно и благовремено планирање кадровских потреба, обука и развој државних службеника, праћење ефикасности у раду, креирање новог система плата, те развој јединственог софтверског рјешења.

"Наравно, ефикасна јавна управа, и ефикасна државна служба као њен дио, су главни предуслов успјеха процеса европских интеграција и укључивања у европски административни простор", закључио је државни координатор.

Подршка иницијативи за успостављање Заједнице практичара

Организација радионице у току другог дана била је концентрисана на систематичне дискусије о питањима која су отворена у току првог радног дана. Та питања уочена су на панел презентацијама гдје се тежило идентификацији кључних изазова са којима се суочавају све структуре државне службе у региону и приједлога могућих рјешења за њихово превазилажење .

Радионица је с тим циљем подијељена у двије тематске групе – Политика људских ресурса и Обука и развој државних служби, гдје је иницирано успостављање Заједница практичара, усмјерене на стварање регионалног форума који треба осигурати размјену искустава, информација и научених лекција међу њеним члановима. Поменута Заједница у свој састав укључује локалне носиоце функција укључених у процес реформе јавне управе, као и чланове донаторских и међународних организација са пројектима у овој области. Заједница практичара свој рад би заснивала на предложеним основама комуникације преко намјенског Web site-a и периодичним сусретима и сличним активностима иницираним од чланова заједнице. Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе били су укључени у обје групне дискусије и узели учешће у ефикасној размјени искустава из области менаџмента људских потенцијала. Практични допринос радионице, резултирао је подршком поменутој иницијативи за успостављање Заједнице практичара на нивоу структура државних служби земаља из региона. Канцеларија кординатора за реформу јавне управе у БиХ дала је пуну подршку наведеној иницијативи и види је као још једно средство које ће засигурно унијети нови квалитет у процес реформе јавне управе у области управљања људским ресурсима у државним службама и јавном сектору.

Download Завршног извјештаја са прве регионалне радионице у Сарајеву

Кликните на линк испод за верзију на српском језику:

http://www.parco.gov.ba/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41