Promocija PARCO web sajta

20/11/2007

Želeći da poveća interes javnosti za reformu javne uprave u BiH i predstavi redizajnirani web sajt koji će biti inicijalna baza informacija za ovaj proces, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizuje medijsku promociju. Promocija PARCO web sajta biće održana u kino dvorani Obala Meeting point, Hamdije Kreševljakovića 18, Sarajevo, sa početkom u […]

Sesija radne grupe: Jačanje centralnih organa/tijela Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko distrikta

13/11/2007

Druga sesija među-vladine radne grupe za implementaciju idejnog projektnog prijedloga SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave o jačanju centralnih organa/tijela Vijeća ministara BiH te centralnih organa'tijela Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH održati će se 13. novembra u Banja Luci. Pomenutim idejnim prijedlogom su u skladu sa mjerama Akcionog plana […]

Borba protiv korupcije: radionica društvenog integriteta

09/11/2007

Transparency International Bosne i Hercegovine, uz podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, organizuje treću radionicu društvenog integriteta. Radionica će biti održana 9. novembra 2007. u Hotelu Grand u Sarajevu, sa početkom u 9:30 sati. Koncept ''Sistema društvenog integriteta'' razvio je Transparency International u okviru opredjeljenja za sistemski pristup suzbijanju korupcije. Ova radionica je treća […]

RIA Konferencija

06/11/2007

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine organizuje Konferenciju na temu: Procjena uticaja regulative (RIA) u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine. Konferencija će se održati 6. novembra, 2007. u Sarajevu, u Zgradi institucija BiH, sa početkom u 09:15 h. Svrha Konferencije je razmatranje ciljeva, metoda i procedura za sistematsku primjenu procjene uticaja regulative (RIA) […]

Konferencija o informacionom društvu

29/10/2007

"Ministarska konferencija o razvoju informacijskog društva u Jugoistočnoj Evropi i Treća konferencija o informacijskom društvu: e-Vlada i reforma javne uprave" naziv je događaja koji će biti održan u Sarajevu, od 28. do 30. oktobra 2007. godine. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Razvojni program Ujedinjenih naroda i Sekretarijat eSEE kojeg finansira UNDP, Pakt stabilnosti […]

Prvi sastanak članova nadzornih timova

19/10/2007

Prvi sastanak nadzornih timova za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH biće održan 19. oktobra 2007. godine u Poslovnom centru Unitic, sa početkom u 11:00 sati. Sastanak će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova – predstavnike Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Očekivani […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts