Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija

22/04/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim tačkama dnevnog reda: 1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucionalne komunikacije 2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima 3. Razmatranje projektnog prijedloga Brčko distrikta "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou" 4. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvještaja o kvartalnom napretku implementacije AP 1 […]

Promocija Izvještaja o napretku reforme javne uprave

02/04/2008

Promocija Godišnjeg izvještaja o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – praćenju provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH biće održana u srijedu, 02. aprila 2008. godine u zgradi Institucija BiH, Press sala 3/2, Trg BiH 1, Sarajevo. Promocija će se održati u terminu 13.00 – 14.00 sati. Ured koordinatora […]

Drugi sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova

11/03/2008

Drugi sastanak nadzornih timova za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH biće održan 11. marta 2008. godine u Zgradi zajedničkih institucija BiH, Bijela sala, sa početkom u 11:00 sati. Sastanak će biti održan u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Sastanak će okupiti članove i […]

Plenarni sastanak RPM

20/02/2008

20. februara 2008. godine u Sarajevu održati će se plenarni sastanak RPM-a (Reform Process Monitoring), na kojem će, između ostalog, učestvovati i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Jedna od tačaka dnevnog reda sastanka je i reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini, i progres ostvaren na tom polju u drugoj polovini 2007. godine. […]

Diskusija ”Upravljanje u BiH – izazovi i prilike”

19/02/2008

Delegacija Evropke Komisije, Švedska ambasada, Ambasada Kraljevine Holandije, UNDP organizuju Forum pod nazivom ''Upravljanje u Bosni i Hercegovini – izazovi i prilike'', koji će se održati 19. februara 2008. godine. Mjesto održavanja je Hotel Holiday Inn, sala '' Hercegovina'', sa početkom u 09.30 sati. Cilj foruma je prezentacija nekoliko studija podržanih od ambasada/organizacija, a u […]

Polaganje stručnog ispita

14/02/2008

Obavještavamo kandidate da će pismeni dio stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljen na internet stranici Agencije za državnu službu BiH 19. 11. 2007.g. biti održan 14.02.2008. u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u […]

Sjednica Upravnog odbora FRJU

08/02/2008

Nastavak sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održati će se u petak, 08. februara 2008. godine. Sastanku će prisustvovati imenovani članovi Upravnog odbora – predstavnici Ureda koordinatora, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH, Vlade Brčko distrikta i Ministarstva finansija i trezora BiH, te Delegacije Evropske Komisije, Odjeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije […]

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

10/12/2007

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, Fondom Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH), Američkim udruženjem pravnika (ABA – ROLI) i Regionalnom antikorupcionom inicijativom, organizuje prezentaciju u povodu Medunarodnog dana borbe protiv korupcije. Prezentacija će biti održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Bijela sala) sa početkom […]

Konferencija “Uloga IKT industrije u jačanju konkurentnosti BiH”

06/12/2007

Konferenciju “Uloga IKT industrije u jačanju konkurentnosti BiH“ organizuje Asocijacija za informacione tehnologije BiH (BAIT) pod pokroviteljstvom Ministarstva prometa i komunikacija BiH i uz pomoć Instituta Svjetske Banke (WBI), Austrijske Agencije za razvoj (ADA) i Ureda Svjetske Banke u Sarajevu. Konferencija će se održati 6. decembra 2007. godine u poslovnom centru UNITIC sa početkom u […]

Radionica o odgovornosti za učinak i integritetu učinka

04/12/2007

Institut Svetske banke (WBI), u saradnji sa Vladom Austrije i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, organizuje Radionicu o odgovornosti za učinak i integritetu učinka(Performance Accountability and Integrity Workshop). Radionica će se održati u Mostaru, u periodu 04.-06. decembar 2007. godine. Ova radionica će upoznati učesnike sa odgovornošću baziranoj na učinku i nadzoru u slučajevima kad […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts