Sjednica Upravnog odbora FRJU

08/02/2008

Nastavak sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održati će se u petak, 08. februara 2008. godine. Sastanku će prisustvovati imenovani članovi Upravnog odbora – predstavnici Ureda koordinatora, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH, Vlade Brčko distrikta i Ministarstva finansija i trezora BiH, te Delegacije Evropske Komisije, Odjeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije […]

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

10/12/2007

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, Fondom Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH), Američkim udruženjem pravnika (ABA – ROLI) i Regionalnom antikorupcionom inicijativom, organizuje prezentaciju u povodu Medunarodnog dana borbe protiv korupcije. Prezentacija će biti održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Bijela sala) sa početkom […]

Konferencija “Uloga IKT industrije u jačanju konkurentnosti BiH”

06/12/2007

Konferenciju “Uloga IKT industrije u jačanju konkurentnosti BiH“ organizuje Asocijacija za informacione tehnologije BiH (BAIT) pod pokroviteljstvom Ministarstva prometa i komunikacija BiH i uz pomoć Instituta Svjetske Banke (WBI), Austrijske Agencije za razvoj (ADA) i Ureda Svjetske Banke u Sarajevu. Konferencija će se održati 6. decembra 2007. godine u poslovnom centru UNITIC sa početkom u […]

Radionica o odgovornosti za učinak i integritetu učinka

04/12/2007

Institut Svetske banke (WBI), u saradnji sa Vladom Austrije i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, organizuje Radionicu o odgovornosti za učinak i integritetu učinka(Performance Accountability and Integrity Workshop). Radionica će se održati u Mostaru, u periodu 04.-06. decembar 2007. godine. Ova radionica će upoznati učesnike sa odgovornošću baziranoj na učinku i nadzoru u slučajevima kad […]

Promocija PARCO web sajta

20/11/2007

Želeći da poveća interes javnosti za reformu javne uprave u BiH i predstavi redizajnirani web sajt koji će biti inicijalna baza informacija za ovaj proces, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizuje medijsku promociju. Promocija PARCO web sajta biće održana u kino dvorani Obala Meeting point, Hamdije Kreševljakovića 18, Sarajevo, sa početkom u […]

Sesija radne grupe: Jačanje centralnih organa/tijela Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko distrikta

13/11/2007

Druga sesija među-vladine radne grupe za implementaciju idejnog projektnog prijedloga SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave o jačanju centralnih organa/tijela Vijeća ministara BiH te centralnih organa'tijela Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH održati će se 13. novembra u Banja Luci. Pomenutim idejnim prijedlogom su u skladu sa mjerama Akcionog plana […]

Borba protiv korupcije: radionica društvenog integriteta

09/11/2007

Transparency International Bosne i Hercegovine, uz podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, organizuje treću radionicu društvenog integriteta. Radionica će biti održana 9. novembra 2007. u Hotelu Grand u Sarajevu, sa početkom u 9:30 sati. Koncept ''Sistema društvenog integriteta'' razvio je Transparency International u okviru opredjeljenja za sistemski pristup suzbijanju korupcije. Ova radionica je treća […]

RIA Konferencija

06/11/2007

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine organizuje Konferenciju na temu: Procjena uticaja regulative (RIA) u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine. Konferencija će se održati 6. novembra, 2007. u Sarajevu, u Zgradi institucija BiH, sa početkom u 09:15 h. Svrha Konferencije je razmatranje ciljeva, metoda i procedura za sistematsku primjenu procjene uticaja regulative (RIA) […]

Konferencija o informacionom društvu

29/10/2007

"Ministarska konferencija o razvoju informacijskog društva u Jugoistočnoj Evropi i Treća konferencija o informacijskom društvu: e-Vlada i reforma javne uprave" naziv je događaja koji će biti održan u Sarajevu, od 28. do 30. oktobra 2007. godine. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Razvojni program Ujedinjenih naroda i Sekretarijat eSEE kojeg finansira UNDP, Pakt stabilnosti […]

Prvi sastanak članova nadzornih timova

19/10/2007

Prvi sastanak nadzornih timova za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH biće održan 19. oktobra 2007. godine u Poslovnom centru Unitic, sa početkom u 11:00 sati. Sastanak će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova – predstavnike Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Očekivani […]

Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts