Oglas za prijem pripravnika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

10/12/2008

U skladu sa članom 8. i 54. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05 i 48/05), članom 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/05) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

24/07/2008

Rezultati polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH KOMISIJA 1.   Datum polaganja za pozicije 1/01 do 1/08: pismeni – 21.07.2008. godine; usmeni (intervju) – 22.07.2008. godine 1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme (napomena: najmanji […]

“Junior Professionals” – Program za praktikante

16/07/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresovane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals). Program se finansira kroz tekući Projekat državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna škola […]

Opis programa i posla za praktikante u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH

19/05/2008

Svrha angažmana: Program za angažovanje praktikanata (Junior professionals) predstavlja polaznu tačku u radu i razvoju karijere u institucijama državne službe Bosne i Hercegovine, a dizajniran je u svrhu razvoja profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome i njihovoj pripremi za budući rad u strukturama državne službe/uprave. Odabrani kandidati će,kao praktikanti u […]

Javni oglas za popunu radnih mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora

13/05/2008

Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita

18/02/2008

Konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH REZULTATI PISMENOG I USMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA Rezultati pismenog dijela stručnog ispita: Pozicija 1/01: Stručni savjetnik za reformu javne uprave – za oblast informacionih tehnologija (10/15) 1. Azra Busuladžić, 15 tačnih odgovora, položila Pozicija 1/02: […]

Obavještenje o rasporedu polaganja stručnog ispita

08/02/2008

Obavještavamo kandidate da će pismeni dio stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljen na internet stranici Agencije za državnu službu BiH 19. 11. 2007.g. biti održan 14.02.2008. u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u […]

Javni oglas za prijem pripravnika: konačni rezultati ispita provjere znanja

28/11/2007

  Download: ODLUKA o prijemu pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos na period od jedne godine u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.     Tabela: KONAČNI REZULTATI ISPITA PROVJERE ZNANJA P1 – rezultati pismenog testa Č1 – ocjena usmeni – ČLAN 1 Č2 – […]

Obavještenje kandidatima o terminu održavanja pismenog testa

02/11/2007

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem pripravnika VII stepena stručne spreme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da će se pismeni dio ispita provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, održati u četvrtak 08.11.2007. godine u zgradi institucija Bosne i […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts