Predavanje na Fakultetu za javnu upravuPredavanje na Fakultetu za javnu upravu

27/12/2007

Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave, i Suad Muslić, zamjenik koordinatora, predstavili su Ured koordinatora za reformu javne uprave i pojasnili trenutno stanje i aktivnosti na polju reforme javne uprave studentima Fakulteta za javnu upravu. Predavanje je održano 26.decembra 2007. u prostorijama Fakulteta, u Sarajevu. Događaj su  obilježili odličan odziv studenata, interaktivna prezentacija […]

Medijska promocija PARCO sajta

21/11/2007

S ciljem promocije reforme javne uprave u BiH, kao i svojih aktivnosti, Ured koordinatora za reformu javne uprave organizovao je medijsku promociju redizajniranog web sajta. Promocija je održana 20. novembra 2007. godine u kino dvorani Obala Meeting point, u prisustvu predstavnika institucija BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH, Delegacije Europske komisije u BiH, OHR-a, […]

Prvi sastanak nadzornih timova za implementaciju AP1

22/10/2007

Fotografije sa prvog zajedničkog sastanka članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, održanog 19. oktobra u Sarajevu. Sastanak, organizovan od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH,  okupio je  predstavnike svih nivoa vlasti u BiH, imenovane u nadzorne timove po reformskim oblastima.

PARCO sastanciPARCO sastanci

11/10/2007

Fotografije sa sastanaka, radionica i ostalih događaja koji se bave tematikom reforme javne uprave i srodnim aktivnostima, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

PARCO seminar o ITPARCO seminar o IT

11/10/2007

Fotografije sa seminara o početku implementacije Akcionog plana 1 Strategije RJU u oblasti informacionih tehnologija (IT) koji je organizovao Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Seminar je održan 12.04.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je stručnjake u ovoj oblasti sa svih nivoa vlasti u BiH.