Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

18/06/2008

Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i radna konferencija pod nazivom ''Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma'', održana je u srijedu 18. juna, u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH uz podršku Projekta tehničke pomoći institucijama BiH. Konferenciju su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Javnih finansija

16/06/2008

U ponedeljak 16.06.2008 u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu, održan je sastanak Nadzornog tima (NT) za implementaciju mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javnih finansija. U skladu sa dnevnim redom sastanka, prisutni članovi uoznali su se sa prvim projektnim prijedlogom iz oblasti Javnih […]

Radionica o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

13/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirao je 13. juna 2008. godine u Sarajevu radionicu o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave. Radionici su prisustvovali članovi i zamjenici članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, predstavnici donatora i Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Cilj radionice bio […]

Izvještaj Evropske komisije o napretku za 2008. godinu – uključivanje civilnog društva

10/06/2008

Evropska komisija izdala je saopštenje usmjereno ka nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa Godišnjim izvještajem o napretku. U saopštenju se navodi da Evropska komisija svake godine izdaje Godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Izvještaj o napretku usmjeren je ka procjeni […]

ISTRAŽIVANJE: Koliko su javne institucije na usluzi građanima?

10/06/2008

  Preuzeto sa web portala sarajevo-x.com . Kliknite ovdje da pogledate originalnu vijest na sajtu.   Zaposleni u institucijama javne administracije u Bosni i Hercegovini odgovaraju na svaki četvrti e-mail, kod 10,34% institucija e-mail adresa nije validna, a 3,45% institucija nije ni imalo e-mail adresu istaknutu na zvaničnoj stranici, pokazalo je provedeno istraživanje. Koliko zaista […]

Mreža donosilaca odluka u Jugoistočnoj Evropi – sastanak Upravnog odbora

09/06/2008

Sastanak Upravnog odbora Mreže donosilaca odluka (Network of Policy Makers) programa Regionalnog okruženja koje omogućava poslovanje (Business Enabling Environment – BBE) – Promoviranje reforme poslovnog okruženja s ciljem stimuliranja ekonomskog rasta, održan je 5. juna u Podgorici. Ključne teme za diskusiju na ovom sastanku bile su organizacija i "vlasništvo" Mreže; povezivanje sa tekućim regionalnim inicijativama; […]

Obavještenje: Javni oglas za prijem državnih službenika

06/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljuje POZIV    za dostavljanje  prijava  po javnom oglasu Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu […]

SAOPŠTENJE: Kvartalni izvještaj o napretku Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH

04/06/2008

Kvartalni izvještaj o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), Vijeće ministara usvojilo je 3. juna, čime je Izvještaj ozvaničen kao izvor informacija o ostvarenom progresu u reformi javne uprave u BiH. Izvještaj je pripremio Ured koordinatora za refomu javne uprave u BiH i sadrži detaljne podatke o progresu u […]

Održan sastanak Nadzornog tima za upravni postupak

22/05/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak održan je u četvrtak, 22.05.2008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima za upravni postupak. Također je imenovan i Predsjedavajući Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno. Razmatran je […]

Održan sastanak Nadzornog tima za informacione tehnologije

21/05/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je 20. maja 2008. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta BiH. Na sastanku je jednoglasno usvojen i potpisan Poslovnik o radu Nadzornog tima i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji mjera iz […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts