Obavještenje: Javni oglas za prijem zaposlenika u Ured koordinatora

13/05/2008

Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 […]

Održana treća sjednica UO Fonda za RJU

09/05/2008

U Banjaluci je 7. maja 2008. godine održana treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Članovi Odbora usvojili su projektni prijedlog "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Projekat je zajednički za institucije na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a predviđa definisanje arhitektonskih temelja za […]

9. maj – Dan Evrope

06/05/2008

Danas, jedan od evropskih simbola, zajedno sa himnom, zastavom i jedinstvenom valutom je i jedan značajan datum – 9. maj. Taj dan se svake godine obilježava kao Dan Evrope. Ovi simboli identificiraju politički entitet i cjelovitost Evropske unije. Zbog toga je ovaj datum izuzetno bitan za Uniju. Toga dana, 9. maja 1950, učinjen je prvi […]

Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu

29/04/2008

  Partnerske zemlje   Zemlje korisnice U Dubrovniku je od 23. – 25. aprila 2008. održan međunarodni sastanak "Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu". Organizatori susreta bili su Odjel Ujedinjenih nacija za Ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) i Središnji Ured za upravu Vlade Republike Hrvatske. Gotovo sve zemlje mediteranskog regiona su uzele […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/04/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, održan je 22. aprila 2008. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji […]

Prezentiran Izvještaj o godišnjem napretku Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave

03/04/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je u utorak u Sarajevu Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Izvještaj navodi da je ukupna realizacija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH 18,43 posto, te daje detaljne podatke o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Riječ je o […]

Izvještaj o napretku u reformi javne uprave

02/04/2008

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici, održanoj 27. marta 2008. godine, usvojilo Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u BiH. Time je ovaj dokument, pripremljen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i zvanično potvrđen kao izvor informacija o stanju i napretku ostvarenom u oblasti reforme javne uprave. Izvještaj, […]

Održan drugi sastanak nadzornih timova

11/03/2008

Drugi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, održan je 11. marta 2008. godine u Sarajevu. Učesnici sastanka su u raspravi o Prijedlogu poslovnika o radu nadzornih timova usaglasili tekst ovog dokumenta i izrazili spremnost da ga na sastanku i usvoje, kako bi […]

Održana druga sjednica Upravnog odbora fonda za RJU

07/03/2008

Druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 07. marta 2008. godine u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora. Na dnevnom redu bilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, informacija o izjašnjavanju odsutnih članova Upravnog odbora o Poslovniku o radu Upravnog odbora FRJU, te razmatranje dokumenta ''Smjernice za formiranje i […]

Fond za reformu javne uprave počeo sa operativnim djelovanjem

22/02/2008

Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Pozitivno izjašnjavanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcionisanja Fonda, u […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts