Nova kategorija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

23/06/2008

Poštovani posjetioci, povodom nedavnog, izuzetno značajnog, događaja za Bosnu i Hercegovinu – potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i važnosti reforme javne uprave za proces evropskih integracija BiH, u kategoriji RJU i EU integracije, uveli smo novu podkategoriju na našoj web stranici. Ova podkategorija, pod nazivom SSP, posvećena je upravo Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju […]

Simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi

20/06/2008

Drugi međunarodni i simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi održan je 19. i 20. juna 2008. godine, na Fakultetu za upravu u Ljubljani. Događaj je organizovao Univezitet u Ljubljani – Fakultet za upravu, u saradnji sa NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe). Glavni cilj […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija

20/06/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija održan je u petak, 20.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sva četiri nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima. […]

Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

18/06/2008

Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i radna konferencija pod nazivom ''Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma'', održana je u srijedu 18. juna, u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH uz podršku Projekta tehničke pomoći institucijama BiH. Konferenciju su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Javnih finansija

16/06/2008

U ponedeljak 16.06.2008 u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu, održan je sastanak Nadzornog tima (NT) za implementaciju mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javnih finansija. U skladu sa dnevnim redom sastanka, prisutni članovi uoznali su se sa prvim projektnim prijedlogom iz oblasti Javnih […]

Radionica o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

13/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirao je 13. juna 2008. godine u Sarajevu radionicu o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave. Radionici su prisustvovali članovi i zamjenici članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, predstavnici donatora i Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Cilj radionice bio […]

Izvještaj Evropske komisije o napretku za 2008. godinu – uključivanje civilnog društva

10/06/2008

Evropska komisija izdala je saopštenje usmjereno ka nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa Godišnjim izvještajem o napretku. U saopštenju se navodi da Evropska komisija svake godine izdaje Godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Izvještaj o napretku usmjeren je ka procjeni […]

ISTRAŽIVANJE: Koliko su javne institucije na usluzi građanima?

10/06/2008

  Preuzeto sa web portala sarajevo-x.com . Kliknite ovdje da pogledate originalnu vijest na sajtu.   Zaposleni u institucijama javne administracije u Bosni i Hercegovini odgovaraju na svaki četvrti e-mail, kod 10,34% institucija e-mail adresa nije validna, a 3,45% institucija nije ni imalo e-mail adresu istaknutu na zvaničnoj stranici, pokazalo je provedeno istraživanje. Koliko zaista […]

Mreža donosilaca odluka u Jugoistočnoj Evropi – sastanak Upravnog odbora

09/06/2008

Sastanak Upravnog odbora Mreže donosilaca odluka (Network of Policy Makers) programa Regionalnog okruženja koje omogućava poslovanje (Business Enabling Environment – BBE) – Promoviranje reforme poslovnog okruženja s ciljem stimuliranja ekonomskog rasta, održan je 5. juna u Podgorici. Ključne teme za diskusiju na ovom sastanku bile su organizacija i "vlasništvo" Mreže; povezivanje sa tekućim regionalnim inicijativama; […]

Obavještenje: Javni oglas za prijem državnih službenika

06/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljuje POZIV    za dostavljanje  prijava  po javnom oglasu Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts