Nova kategorija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

23/06/2008

Poštovani posjetioci, povodom nedavnog, izuzetno značajnog, događaja za Bosnu i Hercegovinu – potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i važnosti reforme javne uprave za proces evropskih integracija BiH, u kategoriji RJU i EU integracije, uveli smo novu podkategoriju na našoj web stranici. Ova podkategorija, pod nazivom SSP, posvećena je upravo Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju […]

Simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi

20/06/2008

Drugi međunarodni i simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi održan je 19. i 20. juna 2008. godine, na Fakultetu za upravu u Ljubljani. Događaj je organizovao Univezitet u Ljubljani – Fakultet za upravu, u saradnji sa NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe). Glavni cilj […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija

20/06/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija održan je u petak, 20.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sva četiri nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima. […]

Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

18/06/2008

Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i radna konferencija pod nazivom ''Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma'', održana je u srijedu 18. juna, u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH uz podršku Projekta tehničke pomoći institucijama BiH. Konferenciju su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Javnih finansija

16/06/2008

U ponedeljak 16.06.2008 u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu, održan je sastanak Nadzornog tima (NT) za implementaciju mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javnih finansija. U skladu sa dnevnim redom sastanka, prisutni članovi uoznali su se sa prvim projektnim prijedlogom iz oblasti Javnih […]

Radionica o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

13/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirao je 13. juna 2008. godine u Sarajevu radionicu o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave. Radionici su prisustvovali članovi i zamjenici članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, predstavnici donatora i Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Cilj radionice bio […]

Izvještaj Evropske komisije o napretku za 2008. godinu – uključivanje civilnog društva

10/06/2008

Evropska komisija izdala je saopštenje usmjereno ka nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa Godišnjim izvještajem o napretku. U saopštenju se navodi da Evropska komisija svake godine izdaje Godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Izvještaj o napretku usmjeren je ka procjeni […]

ISTRAŽIVANJE: Koliko su javne institucije na usluzi građanima?

10/06/2008

  Preuzeto sa web portala sarajevo-x.com . Kliknite ovdje da pogledate originalnu vijest na sajtu.   Zaposleni u institucijama javne administracije u Bosni i Hercegovini odgovaraju na svaki četvrti e-mail, kod 10,34% institucija e-mail adresa nije validna, a 3,45% institucija nije ni imalo e-mail adresu istaknutu na zvaničnoj stranici, pokazalo je provedeno istraživanje. Koliko zaista […]

Mreža donosilaca odluka u Jugoistočnoj Evropi – sastanak Upravnog odbora

09/06/2008

Sastanak Upravnog odbora Mreže donosilaca odluka (Network of Policy Makers) programa Regionalnog okruženja koje omogućava poslovanje (Business Enabling Environment – BBE) – Promoviranje reforme poslovnog okruženja s ciljem stimuliranja ekonomskog rasta, održan je 5. juna u Podgorici. Ključne teme za diskusiju na ovom sastanku bile su organizacija i "vlasništvo" Mreže; povezivanje sa tekućim regionalnim inicijativama; […]

Obavještenje: Javni oglas za prijem državnih službenika

06/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljuje POZIV    za dostavljanje  prijava  po javnom oglasu Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts