Revizija upravljanja učinkom – sastanak fokus grupe

10/07/2008

Ured za reviziju institucija BiH organizovao je 10.07.2008. godine u Sarajevu sastanak u formi fokus grupe, u okviru projekta revizije učinka "Zapošljavanje državnih službenika u institucijama BiH",  na kojem su predstavljeni preliminarni nalazi revizije učinka. Pomenuta revizija za predmet je imala proces zapošljavanja državnih službenika koji se provodi prema Zakonu o državnoj službi u institucijama […]

Obuka analitičara za analizu posla/analitičku procjenu radnih mjesta

07/07/2008

Nacionalna škola za upravu Velike Britanije (NSG), UNDP BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirali su dva ciklusa obuke za osoblje koje će provoditi analizu posla/analitičku procjenu radnih mjesta u sklopu projekta "Unaprijeđenje procesa regrutovanja i odabira kadrova u državnoj službi". Obuke su održane u periodima 30. jun – 1. jul, u Banja […]

Održan sastanak Nadzornog tima za informacione tehnologije

03/07/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije, održan je u četvrtak, 03. jula 2008. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta BiH. Na sastanku je razmatran projektni zadatak "One Stop Shop" – pilot projekat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine od članova i zamjenika članova Nadzornog tima. Pri tome je obavljeno i izjašnjavanje o provedbi […]

Ured informirao Komisiju za evropske integracije o napretku RJU

03/07/2008

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na čelu sa zamjenikom državnog koordinatora, održali su prezentaciju o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini Zajedničkoj komisiji za evropske integracije Parlamentare skupštine BiH. Komisija je na sjednici održanoj u četvrtak, 3. jula 2008. godine razmatrala Informaciju o napretku reforme javne uprave u BiH i tim […]

Konferencija “Međunarodna pomoć i javna uprava”

28/06/2008

"Umjesto ideje o "dobroj upravi", nerazvijenim i zemljama u razvoju potrebna je ideja o "dovoljno dobroj upravi"", teza je ugledne harvardske profesorice Merille Grindle, iznesena na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Međunarodna pomoć i javna uprava" održane od 23. do 26. juna u Ankari. Grindle je pojasnila da su zahtjevi koncepta "dobre uprave" u toj mjeri […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

25/06/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima održan je u srijedu, 25.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sva četiri nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o […]

“Bikon šemom” do bolje opštinske uprave

23/06/2008

Ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske Zoran Lipovac i pomoćnik ministra Milanka Šopin boravili su u studijskoj posjeti Londonu, vezanoj za organizaciju četvrtog kruga "Bikon šeme" u Bosni i Hercegovini, koja od 2009. godine finansijski i organizaciono prelazi na domaće institucije, navodi se u saopštenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske […]

Nova kategorija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

23/06/2008

Poštovani posjetioci, povodom nedavnog, izuzetno značajnog, događaja za Bosnu i Hercegovinu – potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i važnosti reforme javne uprave za proces evropskih integracija BiH, u kategoriji RJU i EU integracije, uveli smo novu podkategoriju na našoj web stranici. Ova podkategorija, pod nazivom SSP, posvećena je upravo Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju […]

Simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi

20/06/2008

Drugi međunarodni i simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi održan je 19. i 20. juna 2008. godine, na Fakultetu za upravu u Ljubljani. Događaj je organizovao Univezitet u Ljubljani – Fakultet za upravu, u saradnji sa NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe). Glavni cilj […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija

20/06/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija održan je u petak, 20.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sva četiri nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima. […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts