Održana Treća regionalna radionica o refomi državne uprave

10/11/2008

Kako privući i zadržati najbolje osobe zaposlene u državnoj službi bila je tema Treće regionalne radionice o reformi državne uprave u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima na Zapadnom Balkanu koja je održana 4. i 5. novembra ove godine u Zagrebu.   Državna služba može biti atraktivna uz primjenu adekvatnog načina prijema novouposlenih te eliminaciju političkih i […]

Izmjene i dopune Zakona o PDV

06/11/2008

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Banjoj Luci utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, koji će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH. Izmjenama i dopunama Zakona utvrđeno je da se snabdijevanje dobrima […]

Švedski ambasador posjetio Ured koordinatora za RJU

05/11/2008

Švedski ambasador Bosse Hedberg i direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) Anders Hedlund posjetili su danas Ured koordinatora za reformu javne uprave gdje su sa državnom koordinatoricom Nevenkom Savić i predstavnicima Ureda razgovarali o napretku u provedbi reforme javne uprave u BiH. Ambasador Hedberg interesirao se za rad Ureda koordinatora te za rad Upravnog […]

EK: Napredak u reformi javne uprave

05/11/2008

Evropska komisija je u izvještaju o napretku BiH u 2008. godini prezentiranom danas u Sarajevu ocijenila da je evidentiran napredak u reformi javne uprave, koja je jedan od ključnih prioriteta Evropskog partnerstva. Ured koordinatora za reformu javne uprave, stoji između ostalog u izvještaju, napravio je značajan progres u popunjavanju kapaciteta. Sadašnji broj zaposlenih je 35. […]

Održana 5. sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

05/11/2008

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave (UO FRJU) na sjednici održanoj 4. novembra 2008. godine u Mostaru usvojio je izvještaj Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“ sa prijedlogom Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“. Prisutni članovi Upravnog odbora Fonda […]

Održana radionica „Razvoj okvira sposobnosti“

03/11/2008

U nastavku rada na implementaciji projekta „Unapređenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi“ predviđene su aktivnosti razvoja modela okvira sposobnosti/kompetencija za rukovodeće i nerukovodeće državne službenike. Tim povodom, 31.10.2008. godine u Sarajevu u prostorijama  Ureda koordinatora za reformu javne uprave održana je radionica/fokus grupa koja je okupila predstavnike institucija i organa uprave koji […]

Objavljen novi broj publikacije Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA)

31/10/2008

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), objavila je peti broj publikacije o događajima u javnoj upravi u rеgionu Balkana. U ovom broju obrađene su teme: kratki pregled reforme javne uprave BiH programi obuke o evropskim integracijama u Hrvatskoj srednjoročni plan reforme administracije u Srbiji strategija obuke državnih službenika u Makedoniji izazovi eurointegracijskog procesa u Albaniji […]

Podrška reformi javne uprave

31/10/2008

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu pozvalo je sve državne i entitetske institucije da ostvare viši stepen saradnje u provođenju reformskih procesa, razmjeni i dostavljanju informacija sa ciljem efikasnijeg koordinisanja i praćenja pokrenutih i ostvarenih aktivnosti.Vijeće ministara BiH, a nakon što je to nedavno učinio i Predstavnički dom Parlamenta BiH, pozvalo je […]

Reforma poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi

23/10/2008

U Podgorici je od 19. – 21. oktobra održana regionalna konferencija o reformi poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih nivoa izvršne vlasti zemalja iz regiona, parlamenata, predstavnici poslovne zajednice, stručnjaci Svjetske banke iz Vašingtona i drugih dijelova svijeta. Tematske sesije konferencije odnosile su se na unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje stranih investicija, […]

Ured koordinatora organizovao prijem povodom preseljenja u nove prostorije

15/10/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizovao je danas prijem za domaće i međunarodne partnere povodom preseljenja u nove prostorije u ulici Vrazova u Sarajevu. Obraćajući se prisutnima, Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave kazala je da je Ured ispunio dio zadaća iz Strategije reforme javne uprave i Akcionog  plana 1. […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts