Obavještenje: Javni oglas za prijem državnih službenika

06/06/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljuje POZIV    za dostavljanje  prijava  po javnom oglasu Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu […]

SAOPŠTENJE: Kvartalni izvještaj o napretku Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH

04/06/2008

Kvartalni izvještaj o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), Vijeće ministara usvojilo je 3. juna, čime je Izvještaj ozvaničen kao izvor informacija o ostvarenom progresu u reformi javne uprave u BiH. Izvještaj je pripremio Ured koordinatora za refomu javne uprave u BiH i sadrži detaljne podatke o progresu u […]

Održan sastanak Nadzornog tima za upravni postupak

22/05/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak održan je u četvrtak, 22.05.2008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima za upravni postupak. Također je imenovan i Predsjedavajući Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno. Razmatran je […]

Održan sastanak Nadzornog tima za informacione tehnologije

21/05/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je 20. maja 2008. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta BiH. Na sastanku je jednoglasno usvojen i potpisan Poslovnik o radu Nadzornog tima i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji mjera iz […]

UN: Dan javne službe – priznanja

21/05/2008

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 20. decembra 2002. godine usvojila rezoluciju 57/277 kojom je proglasila 23. juni UN – ovim Danom javne službe. Ova odluka ohrabrila je države članice da prihvate ovaj dan kao zvaničan i u okviru njega organiziraju specijalne događaje kojima se ističe važnost javne službe i njen doprinos procesu razvoja.   Ideja […]

Redizajnirana web stranica ADS FBiH

20/05/2008

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine redizajnirala je svoju službenu web stranicu. Stranica je dostupna na adresi www.adsfbih.gov.ba U pozdravnoj poruci direktora, gdina Išerića, navedeno je: "Poštovani posjetioci, zahvaljujemo vam na iskazanoj zainteresiranosti za aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH. Nadamo se da će vam naša web stranica pružiti mogućnost da na jednom […]

Obavještenje: Konkurs za praktikante

19/05/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresovane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals programme). Program se finansira kroz tekući Projekat državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna […]

Nova web stranica Ministarstva pravde BiH

16/05/2008

Sa radom je počela nova službena web stranica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na adresi www.mpr.gov.ba . Tim povodom Ministarstvo pravde izdalo je saopštenje za javnost u kome stoji: "Ministarstvo pravde BiH pokrenulo je novu službenu web stranicu www.mpr.gov.ba. Koncept i sadržaj stranice u potpunosti su zasnovani na procijenjenim potrebama građana koji putem Ministarstva ostvaruju […]

Obavještenje: Javni oglas za prijem zaposlenika u Ured koordinatora

13/05/2008

Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 […]

Održana treća sjednica UO Fonda za RJU

09/05/2008

U Banjaluci je 7. maja 2008. godine održana treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Članovi Odbora usvojili su projektni prijedlog "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Projekat je zajednički za institucije na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a predviđa definisanje arhitektonskih temelja za […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts