Usvojen izvještaj o napretku provedbe mjera Strategije RJU

13/11/2008

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Treći kvartalni izvještaj o napretku provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH kao i Kvartalani izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.07. – 30.09. 2008. godine.    Izvještaj bilježi da je do kraja septembra ove godine […]

Održana Treća regionalna radionica o refomi državne uprave

10/11/2008

Kako privući i zadržati najbolje osobe zaposlene u državnoj službi bila je tema Treće regionalne radionice o reformi državne uprave u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima na Zapadnom Balkanu koja je održana 4. i 5. novembra ove godine u Zagrebu.   Državna služba može biti atraktivna uz primjenu adekvatnog načina prijema novouposlenih te eliminaciju političkih i […]

Izmjene i dopune Zakona o PDV

06/11/2008

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Banjoj Luci utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, koji će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH. Izmjenama i dopunama Zakona utvrđeno je da se snabdijevanje dobrima […]

Švedski ambasador posjetio Ured koordinatora za RJU

05/11/2008

Švedski ambasador Bosse Hedberg i direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) Anders Hedlund posjetili su danas Ured koordinatora za reformu javne uprave gdje su sa državnom koordinatoricom Nevenkom Savić i predstavnicima Ureda razgovarali o napretku u provedbi reforme javne uprave u BiH. Ambasador Hedberg interesirao se za rad Ureda koordinatora te za rad Upravnog […]

EK: Napredak u reformi javne uprave

05/11/2008

Evropska komisija je u izvještaju o napretku BiH u 2008. godini prezentiranom danas u Sarajevu ocijenila da je evidentiran napredak u reformi javne uprave, koja je jedan od ključnih prioriteta Evropskog partnerstva. Ured koordinatora za reformu javne uprave, stoji između ostalog u izvještaju, napravio je značajan progres u popunjavanju kapaciteta. Sadašnji broj zaposlenih je 35. […]

Održana 5. sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

05/11/2008

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave (UO FRJU) na sjednici održanoj 4. novembra 2008. godine u Mostaru usvojio je izvještaj Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“ sa prijedlogom Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“. Prisutni članovi Upravnog odbora Fonda […]

Održana radionica „Razvoj okvira sposobnosti“

03/11/2008

U nastavku rada na implementaciji projekta „Unapređenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi“ predviđene su aktivnosti razvoja modela okvira sposobnosti/kompetencija za rukovodeće i nerukovodeće državne službenike. Tim povodom, 31.10.2008. godine u Sarajevu u prostorijama  Ureda koordinatora za reformu javne uprave održana je radionica/fokus grupa koja je okupila predstavnike institucija i organa uprave koji […]

Objavljen novi broj publikacije Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA)

31/10/2008

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), objavila je peti broj publikacije o događajima u javnoj upravi u rеgionu Balkana. U ovom broju obrađene su teme: kratki pregled reforme javne uprave BiH programi obuke o evropskim integracijama u Hrvatskoj srednjoročni plan reforme administracije u Srbiji strategija obuke državnih službenika u Makedoniji izazovi eurointegracijskog procesa u Albaniji […]

Podrška reformi javne uprave

31/10/2008

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu pozvalo je sve državne i entitetske institucije da ostvare viši stepen saradnje u provođenju reformskih procesa, razmjeni i dostavljanju informacija sa ciljem efikasnijeg koordinisanja i praćenja pokrenutih i ostvarenih aktivnosti.Vijeće ministara BiH, a nakon što je to nedavno učinio i Predstavnički dom Parlamenta BiH, pozvalo je […]

Reforma poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi

23/10/2008

U Podgorici je od 19. – 21. oktobra održana regionalna konferencija o reformi poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih nivoa izvršne vlasti zemalja iz regiona, parlamenata, predstavnici poslovne zajednice, stručnjaci Svjetske banke iz Vašingtona i drugih dijelova svijeta. Tematske sesije konferencije odnosile su se na unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje stranih investicija, […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts