Održana treća sjednica UO Fonda za RJU

09/05/2008

U Banjaluci je 7. maja 2008. godine održana treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Članovi Odbora usvojili su projektni prijedlog "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Projekat je zajednički za institucije na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a predviđa definisanje arhitektonskih temelja za […]

9. maj – Dan Evrope

06/05/2008

Danas, jedan od evropskih simbola, zajedno sa himnom, zastavom i jedinstvenom valutom je i jedan značajan datum – 9. maj. Taj dan se svake godine obilježava kao Dan Evrope. Ovi simboli identificiraju politički entitet i cjelovitost Evropske unije. Zbog toga je ovaj datum izuzetno bitan za Uniju. Toga dana, 9. maja 1950, učinjen je prvi […]

Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu

29/04/2008

  Partnerske zemlje   Zemlje korisnice U Dubrovniku je od 23. – 25. aprila 2008. održan međunarodni sastanak "Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu". Organizatori susreta bili su Odjel Ujedinjenih nacija za Ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) i Središnji Ured za upravu Vlade Republike Hrvatske. Gotovo sve zemlje mediteranskog regiona su uzele […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/04/2008

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, održan je 22. aprila 2008. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji […]

Prezentiran Izvještaj o godišnjem napretku Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave

03/04/2008

Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je u utorak u Sarajevu Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Izvještaj navodi da je ukupna realizacija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH 18,43 posto, te daje detaljne podatke o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Riječ je o […]

Izvještaj o napretku u reformi javne uprave

02/04/2008

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici, održanoj 27. marta 2008. godine, usvojilo Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u BiH. Time je ovaj dokument, pripremljen od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i zvanično potvrđen kao izvor informacija o stanju i napretku ostvarenom u oblasti reforme javne uprave. Izvještaj, […]

Održan drugi sastanak nadzornih timova

11/03/2008

Drugi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, održan je 11. marta 2008. godine u Sarajevu. Učesnici sastanka su u raspravi o Prijedlogu poslovnika o radu nadzornih timova usaglasili tekst ovog dokumenta i izrazili spremnost da ga na sastanku i usvoje, kako bi […]

Održana druga sjednica Upravnog odbora fonda za RJU

07/03/2008

Druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 07. marta 2008. godine u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora. Na dnevnom redu bilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, informacija o izjašnjavanju odsutnih članova Upravnog odbora o Poslovniku o radu Upravnog odbora FRJU, te razmatranje dokumenta ''Smjernice za formiranje i […]

Fond za reformu javne uprave počeo sa operativnim djelovanjem

22/02/2008

Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Pozitivno izjašnjavanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcionisanja Fonda, u […]

Studija izvodljivosti za formiranje Instituta za javnu upravu u BiH

12/02/2008

U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je utvrđeno kao jedan od ključnih preduslova za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Evropsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts