Ciljevi postavljeni suviše ambiciozno, preporučeno smanjenje broja indikatora

06/03/2018

Ciljevi navedeni u šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 2022. suviše su ambiciozni, a preporuke EC DG NEAR, SIGMA i Delegacije Evropske unije u BiH odnose se na smanjivanje broja indikatora. Ovo je na današnjem sastanku predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu nove strategije istakla Maria Chirilli, politička savjetnica […]

Sastanak predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu nove strategije RJU

06/03/2018

Sastanak Zajedničke radne grupe za izradu za izradu nove strategije reforme javne uprave bit će održan danas, 06.03.2018. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, sa početkom u 12,00 časova. Na sastanku će biti razgovarano o šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 20122.

Sastanak Nadzornog tima iz reformske oblasti eUprava

23/02/2018

Sastanak Nadzornog tima reformske oblasti eUprava bit će održan 27.02.2018 godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vrazova 9) sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: Usvajanje/potvrđivanje dnevnog reda sastanka NT eUprava Potvrđivanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a za oblast eUprave Prezentacija Finalnog izvještaja projekta „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“ Projekat […]

Ćuzulan: smanjiti parafiskalne namete

22/02/2018

Nakon što je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o smanjenju poreza i doprinosa, te parafiskalnih nameta i njihovoj harmonizaciji na prostoru BiH, Dragan Ćuzulan koordinator za reformu javne uprave izjavio je je na nivou institucija BiH registrovano 203 neporeska prihoda, u Federacija BiH […]

Interni konkurs – viši stručni saradnik za finansije

01/02/2018

Krajnji rok za prijave: 09.02.2018. Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Viši stručni saradnik za finansije Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, […]

Daljnji pad Bosne i Hercegovine na rang listi budžetske transparentnosti

01/02/2018

Vlade širom svijeta smanjuju broj informacija o prikupljanju i potrošnji javnih sredstava dostupnih javnosti, i Bosna i Hercegovina je među zemljama koje su zabilježile najveći pad u transparentnosti po pitanju državnog budžeta, prema rezultatima Istraživanja o otvorenosti budžeta za 2017. godinu (Open Budget Survey 2017. – OBS), provedenog od strane Međunarodnog budžetskog partnerstva (International Budget […]

SIGMA izvještaj za 2017. Godinu

01/02/2018

Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) jučer je u Sarajevu prezentirala izvještaj o mjerenju stanja u bh. javnoj upravi za 2017. godinu. Iz izvještaja je vidljivo da u odnosu na mjerenje u 2015. godini nije napravljen značajniji napredak u reformi javne uprave, iako ima i primjera gdje su neka područja ocijenjena bolje dok […]

Dragan Ćuzulan, gost Dnevnika 3 Federalne televizije

01/02/2018

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH sinoć je bio gost Dnevnika 3 Federalne televizije gdje je govorio o najnovijem SIGMA mjerenju stanja u javnoj upravi za 2017. godinu te potrebi za nastavkom i ubrzanjem transformacije javne uprave u našoj zemji. „Funkcija javne uprave nije da služi bilo kojoj politici već ona mora […]

Wigemark: Neefikasna javna uprava uzrokuje gubitke

31/01/2018

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Guner Vigemark rekao je da javna uprava u BiH i zemljama u regionu nije dovoljno efikasna i za posljedicu ima gubitke u privredi. “Zbog takvih uprava jako teško je sprovoditi reforme. Političari se obavežu na određene stvari, ali onda zbog neefikasnosti javne uprave, nemoguće je te obaveze sprovesti u realnost”, […]

Drugi sastanak Specijalne grupe EU-BiH za reformu javne uprave održan u Sarajevu

30/01/2018

Drugi sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave (SG RJU) za Bosnu i Hercegovinu je održan 30. januara 2018. godine u Sarajevu. Sastankom su kopredsjedavali g. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine i g-đa. Michela Matuella, šef jedinice za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts