Ured koordinatora će inicirati pripremu AP za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH

21/05/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave će inicirati pripremu Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave iako još uvijek Strateški okvir nije usvojila Vlada Republike Srpske, a što je jedan od ključnih razloga zastoja u procesu reforme javne uprave i uslova za približavanje BiH Evropskoj uniji. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne […]

Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“

21/05/2019

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora učestvovat će na 9. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ koja se održava u Vukovaru 23. i 24. maja ove godine. Ovogodišnja Konferencija “Razvoj javne uprave” održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, u suorganizaciji Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru i Pravnog fakulteta u […]

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave

20/05/2019

  Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak, 21.05.2019. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6. u 12 sati. Predloženi dnevni red: Razmjena informacija o statusu usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i dogovor o narednim koracima […]

Sjednica NT za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

16/05/2019

  Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u ponedjeljak, 20.05.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78000 Banja Luka. Predloženi dnevni red: Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 07.02.2019. […]

Radionica o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi

23/04/2019

U Sarajevu se 23. i 24. aprila 2019. godine, u hotelu Ibis Styles, u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH održava radionica o proaktivnoj transparentnosti. Radionicu organiziraju institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku […]

Posjet predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara BiH Ministarstvu uprave Republike Hrvatske

22/04/2019

Danas je u Ministarstvu uprave održan radni sastanak predstavnika Ministarstva uprave i Ureda koordinatora za reformu javne uprave Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine. Predstavnike Ureda koordinatora je na sastanku primio državni tajnik Darko Nekić s najbližim suradnicima koji su tijekom sastanka prezentirali projekte i zakonska rješenja na kojima Ministarstvo uprave radi. Ured koordinatora za reformu […]

Predstavljen Registar uposlenih u javnom sektoru KS: Na spisku 17.000 imena

22/04/2019

Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo prezentiran je danas javnosti. Registar su predstavili šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić, predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, te šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton. Ured za borbu protiv korupcije i Misija OSCE-a […]

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u posjeti kolegama iz Hrvatske

18/04/2019

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na čelu sa zamjenikom  državnog koordinatora za RJU u BiH prof.dr. Feridom Otajagićem borave u posjeti Ministarstvu uprave u Vladi Republike Hrvatske. Posjeta je organizirana s ciljem razmjene iskustava u provedbi reforme  javne uprave u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. U prvom dijelu posjete predstavnici Ureda koordinatora […]

Unapređenje proaktivne objave informacija kao obaveza i praksa: treća radionica održana u Sarajevu

15/04/2019

U Sarajevu je 11. i 12. aprila 2019. u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH održana treća u nizu radionica o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi u BiH. Radionicu organiziraju institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcija za […]

Usvojen prvi Akcioni plan za provođenje Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

10/04/2019

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 04.04.2019. godine, a na prijedlog Ministarstva pravde, je usvojilo Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019 – 2021. Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina  2014. godine  službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts