Prezentacija izvještaja o samoprocjeni

04/06/2020

Danas je u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave održana prezentacija izvještaja o samoprocjeni ove istitucije prema evropskom modelu za upravljanje kvalitetom – Common Assessment Framework  (CAF). Kenan Avdagić, stručni savjetnik za sektorske reforme kazao je da je ovo drugi ciklus po CAF modelu koji provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave – institucija […]

Brčko: Prihvaćen Prijedlog o uspostavljanju registra zaposlenih u javnoj upravi

04/06/2020

Skupština Brčko distrikta je jednoglasno dala podršku Prijedlogu o uspostavljanju registra zaposlenih i imenovih lica i njihovih primanja po različitim osnovama u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima u distriktu. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da će na osnovu tog registra javnost biti detaljno upoznata o broju zaposlenih u javnom […]

Javne konsultacije na Akcioni plan za provedbu Strategije reforme javne uprave BiH

04/06/2020

Na osnovu čl. 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br.81/06,80/14, 81/16 i 5/17), a u skladu sa članom 5. Smjernica za provođenje pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa, Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH. Akcioni plan za reformu […]

O transparentnosti sa predstavnicom MFT BiH

22/05/2020

Predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Direkcije za evropske integracije, Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću  i Lana Babić, šefica Odsjeka za komunikacije u oblasti europskih integracija su u Ministarstvu finansija i trezora BiH održale prvu radionicu iz projekta kolegijalne pomoći (peer to  peer) mjera izgradnje kapaciteta proaktivne transparentnosti, sa Natašom […]

MVP BiH u projektu izgradnje kapaciteta proaktivne javne transparentnosti

21/05/2020

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za statistiku BiH, Mubera Begić i Alen Mrgud, su u Ministarstvu inostranih poslova BiH održali prvu radionicu iz projekta kolegijalne pomoći (peer to  peer) mjera izgradnje kapaciteta proaktivne transparentnosti. U radionici su učestvovali članovi Redakcije za internetsku stranicu MIP BiH, pomoćnici ministrice, te predstavnici Kabineta ministrice. Na […]

Novi broj elektronskog biltena

30/04/2020

U OVOM BROJU BILTENA ČITAJTE: – Intervju: Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose s javnošću i informacije Delegacije EU u Sarajevu – Državni službenici razgovarali o transparentnosti u doba pandemije – Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH” – RS i dalje bez odgovora o usvajanju Strateškog […]

Javne konsultacije – Godisnji finansijski izvjestaj FRJU za 2019. godinu

30/04/2020

U skladu sa stavom 7. tačka 41. Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave je izradila Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu. Opšti cilj Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu je izvještavanja prema Upravnom odboru Fonda […]

Intervju: Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH

28/04/2020

BiH je primila Mišljenje Komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju prošle godine. Koliko brzo se BiH kreće prema EU u smislu ispunjavanja uslova koji se odnose na reformu javne uprave? Reforma javne uprave (RJU), zajedno sa vladavinom prava, nalazi se u samom temelju izgradnje demokratskih principa.  Reformi javne uprave je […]

Održan sastanak o RJU

23/04/2020

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave sa saradnicima održao je jučer  online sastanak sa Miloradom Đurđevićem i Aleksandrom Živković, savjetnicima u kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije te Krasimirom Nikolovim, šefom Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH. Tema sastanka bila je usvajanje cjelodržavnog okvira za reformu […]

Transparentnost u doba pandemije

23/04/2020

Članice i članovi Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada SR Njemačke i Velike Britanije provodi njemački GIZ organizirale su jučer online sastanak o temi „Transparentnost u doba pandemije“. Drugi sekretar Britanske ambasade u Sarajevu (British Embassy Sarajevo) g. Tom Barrie i izvršna direktorica Access Info Europe i članica Upravnog odbora […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts