Regionalni sastanak o implementaciji OGP u zemljama Zapadnog Balkana

09/10/2019

Regionalni sastanak o implementaciji Partnerstva za otvorenu vlast (OGP), a u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu i OGP, održan je u Budvi 3. i 4. 10.2019.godine, u okviru Infofesta. Cilj regionalnog sastanka bio je razmjena iskustava i praktičnih rješenja u vezi sa implementacijom OGP procesa u zemljama Zapadnog Balkana, bolje razumijevanje procesa i osnovnih […]

Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu FBiH

08/10/2019

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji s implementatorom projekta Infodom d.o.o. Sarajevo organizovala je danas Informativnu konferenciju na temu „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH“ u okviru projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za […]

Obilježen Međunarodni dan prava na pristup informacijama

01/10/2019

Konferencijom „Proaktivna transparentnost i javna uprava u BiH – jučer, danas, sutra“, koja je održana danas u Sarajevu obilježen je Međunarodni dan prava na pristup informacijama (28. septembar), a jedan od ključnih ciljeva konferencije bio je ukazati na važnost proaktivne transparentnosti u kreiranju politika i funkcioniranju institucija u BiH kao i pružanju informacija građanima bez […]

Javne konsultacije o Programu rada Ureda za 2020.

01/10/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2020. godinu shodno članu 7. i članu 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvјеšтаvаnja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14). Pozivamo vas da učestvujete u izradi Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave […]

Promocija online obuke za državne službenike u BiH – Zajednička procjena CAF

26/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH i Programom jačanja javnih institucija koji u BiH provodi njemački GIZ  održao je danas, 26.9.2019.godine u Sarajevu promociju online obuke za državne službenike u BiH – Zajednička procjena CAF – štо predstavlja iskorak u regiji Zapadnog Balkana iz oblasti orijentiranosti javne […]

Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi “Proaktivna transparentnost i javna uprava u BiH — jučer, danas, sutra”

26/09/2019

Svjesne važnosti provedbe reforme javne uprave koja kroz novi Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. uključuje i mjere koje se odnose na principe proaktivne transparentnosti, kao i opredjeljenja Vijeća ministara BiH za ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije – Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za […]

Konferencija “Otvorenost izvrsne i zakonodavne vlasti u regionu i Crnoj Gori: forma bez suštine”

26/09/2019

Danas je u Podgorici održana konferencija “Otvorenost izvrsne i zakonodavne vlasti u regionu i Crnoj Gori: forma bez suštine” na kojoj su organizacije okupljene kroz regionalnu mrežu ACTION SEE predstavile rezultate istraživanja u vezi otvorenosti i transparentnosti izvršne i zakonodavne vlasti u regionu. Istraživanjem su bile obuhvaćene institucije i parlamenti u Crnoj Gori, Bosni i […]

Sastanak sa predstavnicima civilnog društva

24/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje konsultativni sastanak sa predstavnicima i predstavnicama civilnog društva o planiranju procesa reforme javne uprave i aktivnosti na izradi provedbenog dokumenta Strateškog okvira za RJU u BiH 2018 – 2022. Sastanak će se održati u srijedu 25.9.2019. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Ureda koordinatora za reformu […]

Radionica za članove tematskih radnih grupa

23/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa SIGMA-om, organizuje treći sastanak/ radionicu tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, a na osnovu odluka o imenovanju predstavnika u međuinstitucionalne radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, koje je usvojilo Vijeće Ministara […]

Konferencija „Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona“

23/09/2019

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa  informacijama, Transparency International u BiH (TI BiH) organizuje konferenciju pod nazivom „Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona“ koja će se održati 27. septembra 2019. godine u Sarajevu (Hotel Europe, Vladislava Škarića 5), sa početkom u 10:00 časova. Na konferenciji će biti prezentovano istraživanje Transparency International u […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts