24. sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija

16/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija biće održan u petak, 26.10.2018. u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka br. 6. 71 000 Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati. Predloženi dnevni red sastanka: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a, Informisanje o stanju u reformskoj oblasti i novom Strateškom okviru za RJU […]

Predstavnici BiH učestvovali na sastanku CAF korespodenata

15/10/2018

U cilju stvaranja što efikasnije i efektnije javne uprave, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao nacionalni CAF korespodenti, te predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Agencije za državnu upravu RS, prisustvovali su u petak, 12.10.2018. godine u Beču „CAF sastanku korespodenata“. Tema ovog sastanka je revizija modela CAF 2013 u novi model […]

Saradnja PARCO i drugih institucija u oblasti upravljanja kvalitetom

12/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Agencije za državnu upravu RS i programa Jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira njemački GIZ su jučer održali radni sastanak sa predstavnicima KDZ koji predstavljaju austrijski CAF Resursni centar. Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu svih učesnika, […]

Održana radionica o prioritetizaciji aktivnosti za predstavnike Agencije za rad i zapošljavanje

01/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave su u petak, 28.09.2018. godine u Sarajevu održali radionicu o prioritetizaciji aktivnosti za radnu grupu iz Agencije za rad i zapošljavanje. Naime, ova radionica  je bila jedan od završnih koraka u uvođenju modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi „Zajednički okvir za procjenu“ (CAF), a cilj je bio […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts