Ispitivanje zadovoljstva korisnika u Agenciji za javne nabavke

18/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prezentovali su praktična iskustva i načine ispitivanja zadovoljstva korisnika zaposlenim u Agenciji za javne nabavke BiH. Naime, ova institucija se odlučila da u narednom periodu provede ispitivanje zadovoljstva korisnika, a ekspertsku podršku  će u ovom procesu pored Ureda koordinatora pružiti i Program jačanja javnih institucija kojeg implementira GIZ. […]

24. sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija

16/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija biće održan u petak, 26.10.2018. u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka br. 6. 71 000 Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati. Predloženi dnevni red sastanka: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a, Informisanje o stanju u reformskoj oblasti i novom Strateškom okviru za RJU […]

Predstavnici BiH učestvovali na sastanku CAF korespodenata

15/10/2018

U cilju stvaranja što efikasnije i efektnije javne uprave, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao nacionalni CAF korespodenti, te predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Agencije za državnu upravu RS, prisustvovali su u petak, 12.10.2018. godine u Beču „CAF sastanku korespodenata“. Tema ovog sastanka je revizija modela CAF 2013 u novi model […]

Saradnja PARCO i drugih institucija u oblasti upravljanja kvalitetom

12/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Agencije za državnu upravu RS i programa Jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira njemački GIZ su jučer održali radni sastanak sa predstavnicima KDZ koji predstavljaju austrijski CAF Resursni centar. Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu svih učesnika, […]

Održana radionica o prioritetizaciji aktivnosti za predstavnike Agencije za rad i zapošljavanje

01/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave su u petak, 28.09.2018. godine u Sarajevu održali radionicu o prioritetizaciji aktivnosti za radnu grupu iz Agencije za rad i zapošljavanje. Naime, ova radionica  je bila jedan od završnih koraka u uvođenju modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi „Zajednički okvir za procjenu“ (CAF), a cilj je bio […]

Obilježen Međunarodni dan prava na pristup informacijama

28/09/2018

Grupa za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH u saradnji sa institucijom Ombudsmena za ljudska prava BiH organizirala je danas konferenciju za novinare povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava na pristup informacijama. Cilj konferencije je podizanje svijesti javnosti o pravu na slobodan pristup informacijama i podsticanje državnih institucija na što veću […]

Državne institucije obilježavaju Dan slobodnog pristupa informacijama

28/09/2018

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, 28. septembar, obilježava se u svijetu s ciljem povećanja svijesti o jednom od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na pristup informacijama. Povodom ovog dana, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencija za statistiku BiH i Direkcija za evropske integracije u […]

Posjeta iz nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine

26/09/2018

Predstavnici Nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine su danas, u sklopu CIDS projekta, posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave. Ovom prilikom, prezentirani su podaci o dosadašnjim aktivnostima iz reformske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, kao i o trenutnoj situaciji u ovoj refomskoj oblasti, sa posebnim akcentom na iskustva kada je u pitanju uvođenje okvira kompetencija i ocjenivanje […]

Usvojen strateški okvir za reformu javne uprave do 2022.

25/09/2018

Vijeće ministara usvojilo je danas, na 155. sjednici, Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH od 2018. do 2022. godine, uz prihvaćenu korekciju Ministarstva finansija i trezora s ciljem efikasnijeg korištenja finansijskih sredstava. Ovim je ispunjen još jedan cilj iz revidiranog Akcionog plana za realizaciju reformske agende, saopšteno je iz Vijeća ministara. Usvajanje Strateškog okvira za reformu […]

Bosanskohercegovačke e-(Ne)usluge

25/09/2018

Za potpunu primjenu e-Poslovanja, e-Uprave, e-Zdravstva i drugih e-Usluga potreban je, između ostalog, elektronski potpis. Nema više čekanja u redovima, šetnje od šaltera do šaltera i prikupljanja beskonačne papirologije. Ali ne i u BiH.   Osim elektronskog potpisa, za potpunu implementaciju e-Servisa bilo gdje u svijetu, pa tako i u BiH, potrebno je imati i […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts