Napredak u provođenju reforme javne uprave

10/10/2017

Vijeće ministara BiH usvojilo je  Izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – juni 2017. godine. U prvom polugodištu ove godine realizirano je 69 posto ciljeva iz Revidiranog akcijskog plana 1, što je za jedan posto […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts