Termin polaganja stručnog ispita

14/03/2016

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 1/02 Stručni saradnik za nadgledanje    TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Stručni ispit će se održati dana 15. marta 2016. godine sa početkom u 10:00 sati za kandidate koji su se prijavili za poziciju 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave, a […]

Termin polaganja javnog ispita

07/03/2016

  Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 1/02 Stručni saradnik za nadgledanje ________________________________________  TERMIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA Datum polaganja javnog ispita: 10.03.2016 godine (četvrtak) Mjesto polaganja: zgrada Prijateljstva između Grčke i BiH (sala za testiranje, suteren) Trg BiH broj 3, Sarajevo. I grupa: 12,00 – 12,30 sati […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

04/03/2016

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u  petak, 04.03.2016. u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, Sarajevo.   Predloženi dnevni red: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a Informisanje o statusu projekata u proceduri javne nabavke ″Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje – faza […]

Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts