Govor koordinatora za RJU Dragana Ćuzulana na sastanku o izazovima reforme javne uprave

03/02/2016

Govor koordinatora za RJU Dragana Ćuzulana na sastanku o izazovima reforme javne uprave koji je održan u Sarajevu 03.02.2016.godine: Želim da se u ime Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave još jednom zahvalim i svima vama koji ste dostavili podatke, razgovarali sa ekspertima i na taj način doprinijeli dijagnosticiranju stanja i jazova u administraciji naše […]

Govor ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac na sastanku o izazovima reforme javne uprave

03/02/2016

Govor ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac na sastanku o izazovima reforme javne uprave koji je održan 03.02.2016. godine u Sarajevu: Uvaženi domaćini današnjeg skupa – predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, organizacije SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, cijenjeni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnici donatorskih […]

Sastanak PAR koordinatora

01/02/2016

  Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  1.02.2016. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 Banja Luka sa početkom u 12 sati. Dnevni red: 1.    Dogovor koordinatora za reformu javne uprave oko nacrta dokumenta „Operativni […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts