Govor koordinatora za RJU Dragana Ćuzulana na sastanku o izazovima reforme javne uprave

03/02/2016

Govor koordinatora za RJU Dragana Ćuzulana na sastanku o izazovima reforme javne uprave koji je održan u Sarajevu 03.02.2016.godine: Želim da se u ime Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave još jednom zahvalim i svima vama koji ste dostavili podatke, razgovarali sa ekspertima i na taj način doprinijeli dijagnosticiranju stanja i jazova u administraciji naše […]

Govor ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac na sastanku o izazovima reforme javne uprave

03/02/2016

Govor ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac na sastanku o izazovima reforme javne uprave koji je održan 03.02.2016. godine u Sarajevu: Uvaženi domaćini današnjeg skupa – predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, organizacije SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, cijenjeni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnici donatorskih […]

Sastanak PAR koordinatora

01/02/2016

  Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  1.02.2016. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 Banja Luka sa početkom u 12 sati. Dnevni red: 1.    Dogovor koordinatora za reformu javne uprave oko nacrta dokumenta „Operativni […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts