Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju dva reformska projekta

17/09/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je obavještenja o nabavci usluga za implementaciju dva reformska projekta. Radi se o projektima: "Specijalistički program obuka za IT menadžere" i „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“. Obavještenja možete pogledati u katagoriji Tenderi Fonda RJU.

Ćuzulan – Ibranović: U fokusu fiskalna transparentnost

16/09/2015

Dr Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH susreo se danas u Sarajevu sa Lejlom Ibranović, izvršnom direktoricom Transparency International (TI BiH). Ćuzulan i Ibranović saglasni su da je potrebno intenzivirati proces reforme javne uprave, s posebnim naglaskom na fiskalnu transparentnost. „Javni budžeti, sa svim rashodima i prihodima, trebaju biti dostupni građanima. Moramo […]

U Tirani održana regionalna konferencija Partnerstva za otvorenu vlast

16/09/2015

Prva regionalna konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast održana je 10. i 11. septembra 2015. godine u Tirani u organizaciji Instituta za demokratiju i posredovanje  iz Albanije i partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Cilj konferencije bio je međusobno informisanje i razmjena iskustava o dobrim praksama otvorenog upravljanja državom, […]

VM BiH podržalo aktivnosti Ureda na uvođenju upravljanja kvalitetom

16/09/2015

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu razmotrilo je i usvojilo Godišnji izvještaj o provedbi Sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini – faza II, između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)“. Vijeće ministara BiH podržalo je dalje aktivnosti na uvođenju  predloženih […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju dva reformska projekta

14/09/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je obavještenja o nabavci usluga za implementaciju dva reformska projekta. Radi se o projektima: “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata” i “Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru”. Obavještenja možete pogledati u katagoriji Tenderi Fonda RJU, odnosno na:  http://parco.gov.ba/latn/?page=88&kat=8&vijest=9526 […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“

12/09/2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 1438-1-2-14-3-2/15) Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave IDB/JIB:4200334950020 Kontakt osoba: Mirnesa Mašić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba Internet adresa: www.parco.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao u […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta “Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru”

12/09/2015

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI  (BROJ 1438-1-2-13-3-1/15) Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Tila Arnaut Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba Internet adresa: www.parco.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao u […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts