Usvojen program rada Vijeća ministara BiH

22/01/2014

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je na prijedlog Generalnog sekretarijata usvojilo Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje više od 640 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU-a, strategija, programa i akcionih planova, politika, analiza i drugih akata […]

Utvrđen prijedlog zakona o elektronskom dokumentu

22/01/2014

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu, koji će ubrzati procedure i samim tim unaprijediti efektivnost vlasti u kontaktu s građanima te doprinijeti daljnjem razvoju elektronske uprave u institucijama BiH.     Značaj zakona prvenstveno se vezuje za stvaranje uslova za izjednačavanje elektronskog i dokumenta u pisanom obliku u odvijanju […]

Novčane kazne za institucije koje uskrate pristup informacijama

21/01/2014

Prema posljednjim dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, inspektori će moći novčano kažnjavati javne institucije koje građanima uskrate pristup informacijama. Nove izmjene predviđaju i da se osoba odgovorna za uskraćivanje pristupa informacijama može kazniti iznosom od 1.000 do 10.000 KM.    Novinari koji koriste ovaj zakon da bi došli do podataka za svoje priče, […]

Ministarstvo vanjskih poslova Danske ulaže novac u Fond za reformu javne uprave

21/01/2014

Predsjedništvo BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu donijelo je odluku o prihvatanju Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave u BiH kojim je omogućeno Ministarstvu vanjskih poslova Danske da uloži novac u Fond za reformu javne uprave u BiH.    Ministarstvo vanjskih poslova Danske će izvršiti ulaganje u PARF […]

Kazne za blokadu javnih informacija

15/01/2014

Klix.ba: Parlamentarna skupština BiH je izmijenila Zakon o slobodi pristupa informacijama, pa će od sada njegovo sprovođenje kontrolisati Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH. Inspektori su dužni u roku od osam dana provjeriti svaku prijavu građana o nepoštovanju zakona. Iako su i do sada postupali po sličnim prijavama, inspektori nisu mogli nikoga kazniti, niti pokrenuti prekršajni […]

Registracija preduzeća za tri dana

14/01/2014

Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini je neophodna radi stvaranja  učinkovite, odgovorne i efikasne državne službe. Preduslov je za integraciju BiH u Europsku uniju, koja upravne kapacitete sposobne za provođenje pravne stečevine Unije smatra jednim od najvažnijih kriterija za članstvo. O ovoj temi razgovarali smo sa direktoricom Ureda za reformu javne uprave u BiH […]

Galerije

03/01/2014

U ovoj kategoriji možete pogledati fotografije sa događaja značajnih za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, u organizaciji ili uz učešće Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Kategorija je podijeljena na više segmenata, u skladu sa hronologijom odigravanja događaja. Podkategorije koje sadrže galerije slika su:   Galerije fotografija sa događaja […]

Borovac: reformisana javna uprava treba dati šansu našoj zemlji da se pridruži članicama EU

03/01/2014

FENA: Među 22 planirana projekta iz Fonda za reformu javne uprave je i "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata" koja će trasirati put, odnosno odrediti pravac djelovanja i obaveze institucija na izmjenama zakona i uslova koji su potrebni da bi se što efikasnije izvršila registracija poslovnih subjekata u BiH, istaknuto je danas na pres-konferenciji […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts