Potpisan Memorandum o razumijevanju CBBiH – GIZ

09/02/2012

Predstavnici Centralne banke BiH i Program jačanja javnih institucija /GIZ-SPI/ potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju, kojim su definisani oblici tehničke pomoći Centralnoj banci. Podrška GIZ-SPI-a Centralnoj banci BiH može biti i u obliku konsultantskih usluga koje pružaju međunarodni i domaći eksperti, obuke na radnom mjestu, izgradnje profesionalnih kapaciteta posredstvom seminara i izrada […]

Za izmjene Pravila za izradu propisa potrebna podrška parlamentaraca

06/02/2012

Jahorina – Izrada prijedloga zakona i obrazloženja zakona, kao i analize istih, tema je obuke koju je USAID organizirao u periodu od 31.01.2012 – 04.02.2012 za predstavnike institucija vlasti u BiH i FBiH na Jahorini. Radionici su prisustvovali predstavnici parlamenata BiH i FBiH. Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH je kratko […]

Primjena elektronskog potpisa još na čekanju

06/02/2012

Nezavisne novine: Građani RS još izvjesno vrijeme će stajati u redovima ispred kancelarija i na šalterima republičkih, opštinskih i gradskih institucija čekajući izdavanje izvoda iz knjiga rođenih, umrlih, vjenčanih, državljanstava i ostalog jer u praksi nije zaživio elektronski potpis. Potvrđuje to činjenica da Agencija za informaciono društvo (AID) RS, kojoj je povjerena uloga da obavlja […]

Obuka o izradi zakona, zakonskim obrazloženjima i analizama

03/02/2012

USAID projekat jačanja Parlamenta BiH u periodu od 31.01.2012. do 03.02.2012. godine na Jahorini organizuje obuku za predstavnike institucija vlasti u BiH i FBiH koja se tiče izrade prijedloga zakona i obrazloženja zakona, kao i analize istih. U sklopu obuke bit će održana i prezentacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o unapređenju procedura u institucijama […]

REGION: Republika Hrvatska zapošljava 229.435 državnih službenika i namještenika

02/02/2012

Večernji list: U ovom je trenutku u Hrvatskoj zaposleno ukupno 229.435 državnih službenika i namještenika. Od toga više od polovice, njih otprilike 130.000, otpada na zdravstvo i školstvo, a, suprotno javnoj percepciji, u svim državnim ministarstvima radi ukupno 6651 državni službenik.   Zahtjev Europske komisije Podaci su to koje je dosad prikupilo Ministarstvo uprave u […]

Istraživanje: European Communication Monitor za 2011.

02/02/2012

Negativna konotacija koncepta, ali i termina odnosi s javnošću u masovnim medijima, i dalje prisutan problem dokazivanja vrijednosti komunikacionih aktivnosti, interni i onlajn kanali nastavljaju da se šire, ali i postoji raskorak između ponuđenih i neophodnih obuka za komunikacione profesionalce u kompanijama – samo se neki od zaključaka posljednjeg „European Communication Monitor“ (ECM) istraživačkog projekta. […]

Na Pravnom fakultetu u Kiseljaku održan naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem

28/01/2012

U amfiteatru Pravnog fakulteta u Kiseljaku u subotu 28. januara održan je naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem pod nazivom "Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini". Cilj Skupa bio je pristup eksperata iz oblasti upravnog prava i drugih naučnih disciplina svim problemima reforme javne uprave u BiH kao jednom od preduslova za članstvo u […]

Informacija o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka

16/01/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“, 3/12 od 16.01.2012. godine, broj  Obavještenja: 423-1-1-1-2/12) za javnu nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „ Skica razvoja centralnih organa vlada u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16/01/2012

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 1.1. Podaci o ugovornom organu Naziv – Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba – Tila Arnaut Adresa – Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Općina- Sarajevo-Centar  Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj-  4200334950020 Telefon/Faks 033565760 033565761 Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba Internet adresa (web) www.parco.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

13/01/2012

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa koordinatoricom iz Federacije BiH Mirsadom Jahić i Mikanom Davidovićem, zamjenikom koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske održala sastanak na kojem je razgovarano o listi prioritetnih projekata u ovoj godini koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts