Završna konferencija: „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“

29/02/2012

Povodom završetka projekta “Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“, implementator projekta „ZAMM media CONSULTING“, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizuje konferenciju na kojoj će biti prezentiran tok projekta, postignuti rezultati i značaj projekta na svim nivoima vlasti u BiH. Konferencija će biti održana 29.02.2012. godine  u 11,00 […]

Završen projekt “Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”

29/02/2012

Projekat "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" završen je danas.   Na završnoj konferenciji održanoj u hotelu Evropa u Sarajevu, eksperti ZAMM media CONSULTING d.o.o., kuće koja je implementirala projekat, predstavili su tok, rezultate i značaj projekta na svim nivoima vlasti u BiH.   Projekat je implementiran u periodu od 08.12. 2010. godine – […]

Državna administracija nije dovoljno obučena za pristupanje EU

29/02/2012

(Fena/MOJportal): Onaj dio državne administracije koji se obučava putem reforme javne uprave i koji se osposobljava za pristup Evropskoj uniji sigurno je u dobrom dijelu odskočio od ostalih državnih službenika jer su putem raznih projekata dobili značajna znanja i vještine, ali to još nije dovoljno da oni s potrebnom sigurnošću i kvalitetom rade te poslove. […]