Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

08/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“ sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima 2. Implementacija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada […]

Studijsko putovanje u Belgiju

08/02/2011

Menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave te entitetski koordinatori za reformu javne uprave u BiH, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave RS, pomoćnica sekretara Vlade FBiH i koordinator Ureda za zakonodavstvo – Sekretarijat Vlade BD u sklopu studijskog putovanja koje je organizirao Tim tehničke pomoći, u periodu od 23. do 28. januara 2011. godine, […]

Ministri dovode nove kadrove uprkos zabrani

03/02/2011

Nezavisne novine, 02.02.2011. Svako zapošljavanje novih službenika, savjetnika, portparola u javnom sektoru predstavlja apsolutno kršenje odluke o nezapošljavanju koja je donesena prošle godine, rekao je Tomo Vrhovac, predsjednik Sindikata radnika u upravi. Novoimenovana vlada RS će u četvrtak održati prvu sjednicu, a novi ministri će, zahvaljujući zakonskim nedorečenostima, moći da zaposle nove službenike uprkos odluci […]

Program stipendiranja „Join EU – SEE”

01/02/2011

Program stipendiranja pod nazivom „Join EU – SEE“ je dio programskog paketa Evropske komisije Erasmus Mundus External Cooperation Window. Erasmus Mundus program jedan je od programa Evropske komisije (zajedno s Tempus programom i LLL  programom čiji je sastavni dio Erasmus program,  kojim se, između  ostalog, finansira   mobilnost  studenata i nastavnika) na području obrazovanja i usavršavanja. […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts