Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

08/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“ sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima 2. Implementacija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada […]

Studijsko putovanje u Belgiju

08/02/2011

Menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave te entitetski koordinatori za reformu javne uprave u BiH, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave RS, pomoćnica sekretara Vlade FBiH i koordinator Ureda za zakonodavstvo – Sekretarijat Vlade BD u sklopu studijskog putovanja koje je organizirao Tim tehničke pomoći, u periodu od 23. do 28. januara 2011. godine, […]

Ministri dovode nove kadrove uprkos zabrani

03/02/2011

Nezavisne novine, 02.02.2011. Svako zapošljavanje novih službenika, savjetnika, portparola u javnom sektoru predstavlja apsolutno kršenje odluke o nezapošljavanju koja je donesena prošle godine, rekao je Tomo Vrhovac, predsjednik Sindikata radnika u upravi. Novoimenovana vlada RS će u četvrtak održati prvu sjednicu, a novi ministri će, zahvaljujući zakonskim nedorečenostima, moći da zaposle nove službenike uprkos odluci […]

Program stipendiranja „Join EU – SEE”

01/02/2011

Program stipendiranja pod nazivom „Join EU – SEE“ je dio programskog paketa Evropske komisije Erasmus Mundus External Cooperation Window. Erasmus Mundus program jedan je od programa Evropske komisije (zajedno s Tempus programom i LLL  programom čiji je sastavni dio Erasmus program,  kojim se, između  ostalog, finansira   mobilnost  studenata i nastavnika) na području obrazovanja i usavršavanja. […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts