Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

16/12/2010

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenje propisa održan je 10. decembra u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Između ostalog, jedna od tačaka dnevnog reda bila je usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima. Fokus sastanka bio je na revidiranom Akcionom planu 1 Strategije reforme javne uprave u […]

Održana radionica Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

13/12/2010

Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima na temu „Implementacija Akcionog plana 1 Strategije RJU u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima – revidiranje sadržaja, unapređenje komunikacije, koordinacije i jačanje kapaciteta implementacionih struktura“ održana je 09.12.2010.godine u hotelu „Blanca“ na Vlašiću. Primarni cilj ove radionice bio je rezime  dosadašnjeg rada […]

“Cilj nam je izgraditi državnu službu u kojoj nema mjesta korupciji”

13/12/2010

Naš je cilj da izgradimo takvu državnu službu u kojoj nema mjesta korupciji. Institucije u BiH moraju poduzeti sve preventivne mjere da korupcija više ne bi bila akutan problem, izjavila je za Fenu koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac. Borba protiv korupcija bila je jedan od ključnih uvjeta za liberalizaciju viznog režima sa zemljama […]

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

10/12/2010

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Razmatranje revidiranog Akcionog Plana 1; 3. Razno; biće održan 10.12.2010. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

10/12/2010

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 06.decembar 2010. godine 1) Stručni savjetnik za reformu javne uprave – reformska oblast Upravni postupak […]

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak

09/12/2010

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 19.11.2010.godine, 2. Analiza implementacije AP1 za reformsku oblast upravni postupak – ekspert Zarije Seizović 3. Razmatranje nacrta revidiranog AP1 iz reformske oblasti upravni postupak […]

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

09/12/2010

Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima na temu: „Implementacija Akcionog plana 1 Strategije RJU u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima – revidiranje sadržaja, unapređenje komunikacije, koordinacije i jačanje kapaciteta implementacionih struktura“ bit će održana 09.12.2010.godine u hotelu „Blanca“ na Vlašiću. Cilj radionice je utvrđivanje prijedloga za sadržaj revidiranog […]

Dan u EU od 35 do 65 evra

09/12/2010

Medijske navode prema kojima bi građani BiH, prilikom putovanja u države Evropske unije, odnosno države šengenskog prostora, za svaki dan boravka morali da imaju po 150 evra, demantovao je sekretar Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine Bakir Dautbašić. "Prema propisima zemalja Evropske unije ta cifra je u rasponu od 35 do 65 evra po danu", kaže […]

Makedonija najkorumpiranija

09/12/2010

U BiH, Makedoniji, Turskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Rusiji, prema anketama Transparency Internationala, prošle godine od 20 do 29,9 posto građana traženo je mito. Prema ovom istraživanju, Makedonija je najkorumpiranija na Balkanu. Bugarska, Grčka i Srbija su u grupi "šest do 19,9 posto", odnosno u kojima je od šest do 19,9 posto anketiranih izjavilo da je od […]

Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts