Po čistoći BiH na 48. mjestu

04/09/2009

Nezavisne novine: BiH se nalazi na 48. mjestu po čistoći od ukupno 140 zemalja svijeta koje su stavljene na listu, dok Crna Gora nije ocijenjena, iako je ekološka država. Istraživači prestižnih američkih univerziteta Kolumbija sastavili su i objavili rang-listu, a vrednovanje na osnovi tzv. indeksa EPI, podijeljeno je na 25 kategorija povezanih sa zaštitom sredine […]

Do 15.000 KM kazne za one koji uskraćuju informacije

03/09/2009

Principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Sudu BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH, kojima se definira mandat međunarodnih sudija i tužilaca, na sjednici Predstavničkog doma Paralamentarne skupštine BiH nisu dobili potrebnu entitetsku većinu poslanika iz RS-a pa su upućeni Komisiji Kolegija na usaglašavanje. U decembru 2009. godine ističe […]

Uz podršku Evropske komisije: Novi projekat u reformi javne uprave

03/09/2009

Uspostava harmonizovane, učinkovitije i transparentnije javne uprave, koja će biti odgovorna građanima, ali i sposobna voditi BiH kroz proces stabilizacije i pridruživanja, cilj je projekta "Nastavak podrške Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH pri implementaciji Strategije reforme javne uprave i koordinaciji donatora”, čija je implementacija počela ovih dana. Projekt finansira Delegacija Evropske komisije u […]

Građani BiH jedu približno jednaku hranu kao i građani EU

02/09/2009

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Sektora za poljoprivredu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave BiH za zaštitu bilja održali su 1. septembra 2009. godine u Mostaru zajednički sastanak na kojemu je bilo riječi o pristupu BiH evropskim integracijama, odnosno o poglavlju XII koje se odnosi na propise […]

Sastanak NT za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

01/09/2009

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2.    Usvajanje projektnog prijedloga „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH; 3.    Razno. bit će održan u utorak, 01.09.2009. godine u […]

Od danas počinje izdavanje poreznih kartica

01/09/2009

Porezna uprava FBiH od 1. septembra počinje s procesom izdavanja poreznih kartica poreznim obveznicima koji su dostavili Zahtjeve za izdavanje poreznih kartica Poreznoj upravi FBiH nakon 1. jula 2009., a kada je počeo proces prijema zahtjeva za izdavanje poreznih kartica. Porezna kartica je evidencija s podacima o ukupnom faktoru ličnog odbitka poreznog obveznika – rezidenta […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts